DNV GL

Gdynia 81-537
Łużycka 6E

Jeśli w swoim biznesie doceniasz ochronę życia, mienia i środowiska. Dodatkowo ważna jest dla ciebie wysoka jakość i bezpieczeństwo procesów wewnętrznych organizacji. Warto zatroszczyć się o certyfikację ISO oferowaną przez DNV GL. Jest to firma powstała z połączenia firm DNV i GL. Skupia się ona właśnie na bezpiecznym biznesie przyjaznym dla środowiska. Firma jest akredytowaną jednostką certyfikującą.

DNV GL to wiodący lider certyfikacji przedsiębiorstw na świecie. W swoim doświadczeniu liczy już kilkadziesiąt tysięcy certyfikatów wystawionych organizacjom na całym świecie. Metodą prowadzenia certyfikacji systemów zarządzania, którą oferuje DNV GL jest Risk Based Certification. Metoda ta daje klientowi nie tylko możliwość uzyskania certyfikatu, ale również zidentyfikowanie mocnych i słabych stron systemu zarządzania w organizacji, co daje możliwość jego udoskonalenia. DNV GL oferuje również szkolenia, które przygotują i pomogą w stworzeniu efektywnego systemu zarządzania. DNV GL od lat pomaga organizacjom w osiąganiu wysokich wyników, podnoszeniu efektywności produktów, planowaniu zrównoważonego rozwoju i poszerzaniu grona ufnych klientów.