Kancelaria Prawa Kanonicznego Magdalena Furmańczuk

Zamość 22-400
ul. P.S. Wyszyńskiego 4

Kancelaria prawa kanonicznego Magdaleny Furmańczuk zajmuje się sprawami sądowymi dotyczącymi unieważnienia małżeństwa kościelnego. Jedną z usług jest sporządzanie pism procesowych. Zaliczają się do nich: skarga powodowa, rekurs przeciwko odrzuceniu skargi powodowej, odpowiedź strony pozwanej na skargę powodową, skarga wzajemna, pisma procesowe związane z ustaleniem lub zmianą przedmiotu sporu, wnioski dowodowe, głos obrończy, odpowiedzi strony na uwagi przedwyrokowe obrońcy węzła, apelacja do trybunału II instancji, bądź dalszych instancji, skarga o nieważność wyroku oraz prośba o dyspensę od małżeństwa ważnie zawartego, lecz niedopełnionego.