Centrum Tenisowe Sobota

Rokietnica 62-090
Poznańska 43