Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej - Górnośląska 10

Kalisz 62-800
Górnośląska 10

Działamy jako Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej w Kaliszu, pod nazwą Górnośląska 10. W Naszym ośrodku pracują wykwalifikowani terapeuci, których cechuje podejście humanistyczne. Dlatego podczas spotkań z pacjentami koncentrują się na budowaniu prawdziwej relacji, opartej na zaufaniu i wsparciu. Podstawą do prowadzonych sesji terapeutycznych jest kontrakt pomiędzy terapeutą a pacjentem, jaki zawiera się podczas pierwszej wizyty. Do każdej relacji psycholog wnosi wiedzę i doświadczenie, a pacjent swoją historię życiową. Obie strony biorą odpowiedzialność za kształt budowanej relacji. Kontakt z psychologiem, psychoterapeutą lub innym pracownikiem Ośrodka pomaga wielu osobom w prawidłowym funkcjonowaniu na co dzień.