Kancelaria Adwokacka Joanna Łukasińska

Gdańsk 80-254
Partyzantów 13c 6

Znajomość prawa administracyjnego przez adwokat Joannę Łukasińską pozostaje na wysokim poziomie. Dlatego między innymi w swojej gdańskiej kancelarii oferuje usługi między innymi takie jak: reprezentowanie przed organami administracji państwowej i samorządowej, uzyskanie decyzji administracyjnych, odwołania od wszelkich decyzji administracyjnych, reprezentowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, prowadzenie postępowań administracyjnych pod kątem sporządzania odpowiednich pism, przygotowywanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej i postępowania egzekucyjnego w administracji. Można też spodziewać się sporządzania odwołań od decyzji urzędów skarbowych.