Rolnicza i ogrodnicza analiza gleby. Nawożenie, wapnowanie, pH, prywatne laboratorium Kościerzyna

Laboratorium rolnicze HabLab. Świadczymy usługi badania gleby i wody dla rolników, farmerów, plantatorów, sadowników, ogrodników dzierżawców i dzierżawiących pola.Badamy glebę przed, w trakcie oraz po dzierżawie. Rolnicza analiza gleby na terenie całego województwa pomorskiego i województw sąsiednich. Wysyłkowo cała Polska.Próbki do laboratorium można samodzielnie pobrać (wytłumaczymy jak to zrobić) i dostarczyć osobiście (lub pocztą) albo umówić się na pobranie przez naszego pracownika.Jesteśmy profesjonalnym, niezależnym laboratorium. Gwarantujemy bezstronność, najwyższą jakość pomiarów i badań oraz poufność i dyskrecję.Wszystkie badania wykonujemy zgodnie z normami PKN (ISO) oraz dobrą praktyką laboratoryjną (GLP). Badanie gleby:- laboratoryjna analiza odczynu gleby, (pH gleby)- Oznaczanie zawartości makroelementów w glebie ( Mg, P, K, N, MgPK , NPK Mg),- tworzenie map zakwaszenia pól uprawnych,- określenie zawartości węgla organicznego i próchnicy w glebie, Badanie własnych (prywatnych) ujęć wody:- określanie pH i twardości wody.- mikrobiologia wody ( enterococcus, Escherichia coli) Badania kontroli jakości wody i ścieków- detergenty anionowe (SUR),- ogólny węgiel organiczny (TOC),- chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT),- azotany, azot całkowity (po fotoutlenieniu), - przewodność- amoniak- badanie osadów i zawiesin Przykładowe ceny:- laboratoryjne badanie pH gleby - 13 zł - Pakiet glebowy: pH i makroelementy (pH+Mg+K+P+N) - 59 zł  - zawartość próchnicy w glebie - 30 zł - Badanie wody powierzchniowej, Pakiet m.in.: fosforany, azotany, BZT, CHZT, pH - 95 zł  Zapraszamy www.hablab.pl www.facebook.com/HabLab-Laboratorium-analiz-środowiskowych-i-towaroznawczych-297345767465548  Działamy na terenie Gdańska, Kościerzyny, Kartuz i całego województwa pomorskiego oraz powiatów i gmin sąsiednich.Wysyłkowo obsługujemy klientów z całej Polski.

Zdjęcia (1)

13,00

Kościerzyna
60X XXX XXX pokaż numer telefonu