Rolnicza i ogrodnicza analiza gleby. Nawożenie, wapnowanie, pH, prywatne laboratorium Kościerzyna

Laboratorium rolnicze HabLab

 

Świadczymy usługi badania gleby i wody dla rolników i ogrodników.

Rolnicza analiza gleby na terenie Kościerzyny, powiatu kościerskiego i całego województwa pomorskiego.

 

Badanie gleby:

- laboratoryjna analiza odczynu gleby, dzięki której możliwa będzie

ocena stopnia zakwaszenia gruntu (podstawowe rolnicze badanie gleby

pozwalające na określenie potrzeby wapnowania pola).

- Oznaczanie zawartości makroelementów w glebie ( Mg,P,K, MPK)

- optymalne pH gleby umożliwia zredukowanie nawożenia środkami azotowymi

(zatrzymanie azotu i mikroelementów w glebie = oszczędności - dyrektywa azotowa)

- stworzenie map zakwaszenia pól uprawnych (precyzyjne nawożenie)

- określenie zawartości węgla organicznego i próchnicy w glebie (badanie to pozwala na określenie stopnia żyzności gleby).

 

Badanie własnych (prywatnych) ujęć wody:

- określanie pH i twardości wody.

- mikrobiologia wody ( enterococcus, Escherichia coli)

 

Badania kontroli jakości wody i ścieków

- detergenty anionowe (SUR),

- ogólny węgiel organiczny (TOC),

- chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT),

- azotany, azot całkowity (po fotoutlenieniu),

- przewodność

- badanie osadów i zawiesin

 

Próbki do laboratorium można samodzielnie pobrać i dostarczyć osobiście (lub pocztą) albo umówić się na pobranie przez naszego pracownika.

 

Jesteśmy profesjonalnym, niezależnym laboratorium.

 

Wykonujemy badania zgodnie z normami PKN (ISO).

 

Gwarantujemy najwyższą jakość pomiarów i badań oraz poufność i dyskrecję.

 

Przykładowe ceny:

- profesjonalne badanie pH gleby - określenie potrzeby wapnowania pola - 13 zł (najważniejsze w rolnictwie badanie pozwalające na precyzyjne określenie dawki nawozu zawierającego wapń co prowadzi do zwiększenia przyswajalności innych minerałów),

- Laboratoryjna ocena najważniejszych parametrów gleby (pH+Magnez+Potas+Fosfor) - 41 zł 

- Określenie zawartości węgla organicznego i próchnicy w glebie - 30 zł (pozwala na określenie stopnia żyzności gleby).

- Badanie wody powierzchniowej, min: fosforany, azotany, BZT, CHZT, pH - 150 zł

 

Pobieranie próbek gleby z pola, laboratoryjna analiza pobranego materiału, dokładne wyniki i zalecenia nawozowe dla klienta, tworzenie map zakwaszenia. Zniżki przy dużych zleceniach. Prywatne, niezależne laboratorium środowiskowe i towaroznawcze. Dojeżdżamy Kościerzyna, powiat kościerski, na terenie całego w. pomorskiego i ościennych.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

 

www.hablab.pl

www.facebook.com/HabLab-Laboratorium-analiz-środowiskowych-i-towaroznawczych-297345767465548

  • TAGI:

Zdjęcia (1)

13,00

Kościerzyna