Zadłużenie w Spółce lub JDG?/Ochronimy Zarząd i Hipotekę, także przymusowa

Likwidacja Spółki/JDG poprzez konwersję udziałów na rzecz podmiotu zagranicznego.
Skuteczne przenoszenie/ochrona nieruchomości obciążonych hipoteką, także przymusową -
BEZ ZGODY BANKU! Pełne Doradztwo w zakresie art. 233/299/586 Kodeksu Spółek
Handlowych. Zgodne z przepisami prawa skuteczne "blokowanie" wszelakich kontroli.

www.fabrykakreatywna.com [email protected] telefon: 601-685-195

 

Zdjęcia (1)