Powiat ogłasza konkurs na dyrektora PCM Garczyn

  • 23.08.2019, 12:12
  • Redakcja
Powiat ogłasza konkurs na dyrektora PCM Garczyn
Do konkursu może przystąpić osoba, które spełnia wymagania wskazane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017, poz. 1597)

Więcej szczegółów dostępnych pod linkiem - kliknij tutaj

 

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego ul. 3 maja 9C, 83-400 Kościerzyna, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem " Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie", w terminie do dnia 6 września 2019r. godz. 14:00 lub przesłać pocztą pod wskazany adres (decyduje data wpływu oferty do Starostwa).

W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

 

Na żądanie organu prowadzącego jednostkę oświatową kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, których kopie zostały dołączone do oferty.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Kościerskiego. 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo. 

Redakcja

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (7)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

aabb
aabb 04.09.2019, 23:00
Po co te wszystkie konkursy w sprawie pracy jak i tak stanowisko jest już obsadzone z góry tak jest po prostu wszędzie w całej Kościerzynie w każdym miejscu które jest miejscem budżetowym tzw państwowe .Tylko można chodzić na rozmowy i tak to nic nie daje papiery drukować itp.potem rozmowę przechodzisz pozytywnnie i co Nic dziękujemy może innym razem .....
bolo
bolo 27.08.2019, 10:14
I po co zabawa w konkursy?????????
Przecież kandydat wybierany jest już przed konkursem.
Bonkowsk'i
Bonkowsk'i 24.08.2019, 17:20
Formalność...😅 przecież W.B. z polecenia Nadzorcy już tam jedną nogą siedzi! Wszak okres kary już się mu skończył...
wb bw
wb bw 23.08.2019, 18:23
Wiechu come back?
kkw
kkw 23.08.2019, 15:48
a dlaczego , jak był konkurs na dyr ośrodka w Wygoninie , to nie ogłoszono tego w medium publicznym jak teraz? Czy układ ,że człowiek od MM ma tam być szefem ??
z powiatu
z powiatu 26.08.2019, 12:46
Konkurs na dyrektora w Wygoninie wygrała pani Plutowska, która była po dyrektorem...
Kkw
Kkw 23.08.2019, 15:34
Konkurs konkursem, ale my swojego człeka już mamy...

Pozostałe