XXI Sesja Rady Miasta Kościerzyna

  • 30.01.2020, 09:29
  • Redakcja
XXI Sesja Rady Miasta Kościerzyna
29 stycznia na sali obrad kościerskiego Urzędu Miasta odbyła się XXI Sesja Rady Miasta Kościerzyna

Porządek dzienny obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad i ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XIX i XX sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

5.Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany uchwały Nr XX/172/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020r. – druk nr 188;

b. w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna – druk nr 189;

c. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu nieruchomości zabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 32/6, położonej w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna – druk nr 190;

d. wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu nr 80/1 i nr 366/8, położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna – druk nr 191;

e. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu ozn. nr geodezyjnym 43/2, położonej przy ul. Kalinowej – druk nr 192;

f. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu ozn. nr geodezyjnym 1018/2, położonej w rejonie ulic Towarowej, Igora Mitoraja, Aliny Szapocznikow i Magdaleny Abakanowicz – druk nr 193;

g. ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej w wyniku podziału nieruchomości, dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa – druk nr 194;

h. warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w mieście Kościerzyna – druk nr 195;

i. zmiany uchwały nr LXVII/538/18 z dnia 26 września 2018r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za Dzienny Dom Pobytu „Senior+” w Kościerzynie ul. 8 Marca 41 – druk nr 196;

j. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane – druk 197;

k. przyjęcia rezolucji – druk nr 198;

l. zmiany uchwały Nr II/6/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej i określenia jej przedmiotu działania zmienionej uchwałami Nr VI/28/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 stycznia 2019 r. oraz Nr VII/44/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 lutego 2019 roku – druk nr 199;

m. skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna – druk nr 200.

6. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Miasta Kościerzyna za 2019 rok.

7. Sprawozdanie z działalności Rady Miasta Kościerzyna za 2019 rok.

8. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zakończenie sesji.

 

Link do transmisji: https://www.youtube.com/watch?v=huLhLD7xQKo

Redakcja

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe