Zdalne obrady Rady Powiatu Kościerskiego

 • 18.11.2020, 15:03
 • Redakcja koscierzyna24.info
Zdalne obrady Rady Powiatu Kościerskiego
W środę o godzinie 14.00 rozpoczęły się zdalne obrady Rady Powiatu Kościerskiego. Decyzja o zdalnych obradach została podjęta po wielu sugestiach radnych, którzy z obawy o swoje zdrowie nie chcieli brać udziału w obradach stacjonarnych.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Powiatu Nr XVII z dnia 23.09.2020 r.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Kościerskiego o oświadczeniach

  majątkowych składanych przez radnych.

 5. Informacja Starosty Kościerskiego o oświadczeniach majątkowych składanych przez

  osoby do tego zobowiązane.

 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym

  o wynikach sprawdzianu i egzaminów.

 7. Informacja o realizacji przez Powiat Kościerski – Powiatowy Urząd Pracy

  w Kościerzynie instrumentów wsparcia w ramach Tarczy antykryzysowej.

 8. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady.

 9. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

 10. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. a)  zmiany budżetu powiatu na 2020 rok,

  2. b)  zmianywieloletniejprognozyfinansowejPowiatuKościerskiego,

  3. c)  zmiany uchwały Nr XV/13/2020 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 20 maja

   2020 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe

   z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

  4. d)  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Cisewie, obręb ewidencyjny Bąk, gmina Karsin,

   stanowiącej własność Powiatu Kościerskiego,

  5. e)  ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych

   obiektów pływających na obszarze powiatu kościerskiego na rok 2021,

  6. f)  określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu

   kościerskiego w 2021 roku,

  7. g)  przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Kościerskiego z organizacjami

   pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

   pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”,

  8. h)  wyboru dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Kościerskiego do Powiatowej Rady

   Działalności Pożytku Publicznego,

  9. i)  powołania Komisji Statutowej,

  10. j)  wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowej.

 

 

Redakcja koscierzyna24.info

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe