Ruszyła kolejna edycja bezzwrotnych dotacji do 5.000 zł

  • 03.03.2021, 14:04 (aktualizacja 03.03.2021, 14:27)
  • Mat.Sponsorowany
Ruszyła kolejna edycja bezzwrotnych dotacji do 5.000 zł
Ruszyła III edycja bezzwrotnych dotacji do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców z 48 określonych branż w ramach tarczy antykryzysowej 8.0

Od 28.02.2021 r. mikro i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą w określonych branżach 1 mają ponowną możliwość - nawet dwu lub trzykrotnego - ubiegania się  o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi być  niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego
w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r. Raz już wskazany we wniosku miesiąc w którym nastąpił spadek przychodów nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację.

W przypadku udzielenia mikro albo małemu przedsiębiorcy dotacji na podstawie rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152), liczbę dotacji, pomniejsza się o jeden.

Wnioski należy składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal www.praca.gov.pl najpóźniej do 31.05.2021 r.

 

SZCZEGÓŁY: Komunikat nr 11

 

1 Dotacje mogą otrzymać wyłącznie mikro i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

  1. 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z, - maksymalnie dwukrotnie,
  2. 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń
    w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
    o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z – maksymalnie trzykrotnie.

Podstawa prawna: § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371) oraz w zakresie nieuregulowanym rozporządzeniem art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.)

 

 

Mat.Sponsorowany

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Beata
Beata 03.03.2021, 15:35
czy samozatrudnionych też obejmuje

Pozostałe