Zobacz jaki jest stan wiedzy konsultanta infolinii szczepień

  • 06.07.2021, 09:52 (aktualizacja 06.07.2021, 10:01)
  • @ admin24
Zobacz jaki jest stan wiedzy konsultanta infolinii szczepień
Poniżej prezentujemy Państwu rozmowę potencjalnego "pacjenta", który dzwoni na infolinię Narodowego Programu Szczepień aby rozwiać swoje wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa szczepionek. Naszym zadaniem warto wysłuchać tego nagrania do końca, ponieważ obnaża ona poziom wiedzy ludzi, którzy są dla większości obywateli pewnego rodzaju autorytetem reprezentującym Ministerstwo Zdrowia RP.

 

@ admin24

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (18)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Sam
Sam 10.07.2021, 21:22
Znalazłem artykuł co kretyni wygadują w trakcie rozmów z konsultantami w spr. szczepień.
https://finanse.wp.pl/antyszcz…
Janek
Janek 12.07.2021, 02:14
Udało ci się? Łał, brawo - bystrzak z ciebie ! Jeśli uważasz, że to prawda - to odpowiedz sobie kim jesteś i co sobą reprezentujesz. Na szczęście ad-blocki niedopuszczają tego shitu do moich oczu :-).
Janek
Janek 11.07.2021, 21:06
Spójrzcie proszę na polubienia pod tym gniotem propagandowym, a komentarzy BRAK !!! Taki artykuł każdy może sobie stworzyć i wysłać go w internet ! Niecenzurowane komentarze (nie multiplikowane przez algorytmy, bo to już się dzieje) znacznie więcej nam powiedzą i więcej się z nich dowiemy niż bredzą nam te wszystkie eksperty z doktorami i profesorami razem wzięci (o politykierach nie wspomnę, bo to szambo z samym mułem włącznie z Konfederacją z wyjątkiem może góra 3 osób ).
ja
ja 08.07.2021, 15:11
To jest porażające. Co oni z nami robią. Polecam książkę #ToSięSamoKomentuje - Grzegorza Płaczka

To się samo komentuje 😭
Anna
Anna 07.07.2021, 21:09
Poziom tego portalu już dawno sięgnął dna. Zamiast skupić się na sprawach lokalnych, dotyczących mieszkańców (tak przy okazji, gdzie artykuł i bicie na alarm na haniebne zachowanie byłego senatora Waldemara W., który został oskarżony o znęcanie się nad psem??!), promujecie teorie spiskowe, antyszczepionkowców, itd. itp. Przyczyniacie się w ten sposób do siania dezinformacji i w sposób absolutnie skandaliczny działacie na szkodę społeczeństwa aprobując tego typu bardzo niskiego lotu prowokacje. Gdzie tu etyka dziennikarska?
Feliks
Feliks 08.07.2021, 15:11
A co to jest etyka dziennikarska ? W jakich mediach można ją dostrzec ? W TVP czy TVN ?
Anna
Anna 10.07.2021, 19:15
Proszę uważnie przeczytać i samemu odpowiedzieć sobie na pytanie.

Kodeks Etyki Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich


Przyjmując zasady Karty Etycznej Mediów i deklaracji Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy, uznajemy, że:– zadaniem dziennikarzy jest przekazywanie rzetelnych i bezstronnych informacji oraz różnorodnych opinii, a także umożliwianie udziału w debacie publicznej,– wolności słowa i wypowiedzi musi towarzyszyć odpowiedzialność za publikacje w prasie, radiu, telewizji czy Internecie,– dobro czytelników, słuchaczy i widzów oraz dobro publiczne powinny mieć pierwszeństwo wobec interesów autora, redaktora, wydawcy lub nadawcy.I – Informacje i opinie1.Informacje należy wyraźnie oddzielać od interpretacji i opinii.2.Informacje powinny być zrównoważone i dokładne, tak by odbiorca mógł odróżnić fakty od przypuszczeń i plotek, oraz powinny być przedstawiane we właściwym kontekście i opierać się na wiarygodnych i możliwie wielostronnych źródłach.3.Opinie mogą być stronnicze, ale nie mogą zniekształcać faktów i być wynikiem zewnętrznych nacisków.4.Błędy i pomyłki wymagają jak najszybszego sprostowania, nawet jeśli nie były zawinione przez autora lub redakcję i bez względu na to, czy ktokolwiek wystąpi o sprostowanie.II – Zbieranie i opracowanie materiałów5. W zbieraniu materiałów nie wolno posługiwać się metodami sprzecznymi z prawem i nagannymi etycznie; ukryta kamera i mikrofon czy podsłuch telefoniczny są dopuszczalne wyłącznie w przypadku dziennikarstwa śledczego, tj. tropienia w imię dobra publicznego – za wiedzą i zgodą przełożonych – zbrodni, korupcji czy nadużycia władzy.6. Nie wolno naruszać prywatności i sfery intymnej; wyjątek mogą stanowić – w uzasadnionych okolicznościach – działania w zakresie dziennikarstwa śledczego, także wobec osób publicznych.7. Dziennikarza obowiązuje zachowanie tajemnicy źródła informacji, osoby i wizerunku informatora, jeśli on tego wymaga; tajemnica może być ujawniona – z tym zastrzeżeniem – jedynie przełożonemu.8. Opracowanie lub skrót informacji, wywiadu czy opinii nie może zmieniać ich sensu i wymowy; materiały archiwalne i rekonstrukcje zdarzeń przedstawiane w mediach elektronicznych powinny być odpowiednio zaznaczone.III – Dziennikarz wobec rozmówców i odbiorców9. Rozmówcy powinni być poinformowani, w jaki sposób zostaną wykorzystane ich wypowiedzi; autoryzacja obowiązuje, jeśli zastrzeże to rozmówca; wypowiedzi dzieci można wykorzystywać tylko za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.10. Dziennikarz powinien okazywać szacunek osobom, bez względu na ich odmienność ideową, kulturową czy obyczajową, co nie oznacza zgodności z ich poglądami.11.Trzeba dbać o to, by nie urazić osób niepełnosprawnych fizycznie lub psychicznie, starych i chorych, życiowo nieporadnych.12.Szczególna ostrożność powinna towarzyszyć informowaniu o nowych metodach leczniczych, gdy nie są jeszcze w pełni sprawdzone i mają charakter jedynie eksperymentalny, a wróżby i horoskopy nie mogą być przedstawiane jako wiarygodne informacje czy wskazówki.13. Język wypowiedzi powinien być staranny, należy unikać wulgaryzmów i określeń obscenicznych.IV – Przestępstwa i sytuacje wyjątkowe14.Przy ujawnianiu przestępstw i osób podejrzanych o ich dokonanie, należy zachować daleko idącą rozwagę, unikać opisów umożliwiających naśladowanie czynów antyspołecznych, oraz nie przesądzać o winie, zanim sąd nie wyda prawomocnego wyroku.15. W relacjach z wojen, zamieszek i demonstracji dziennikarze powinni zachować postawę niezaangażowanych obserwatorów, tak by nie stać się przedmiotem manipulacji.16. Niedopuszczalne jest pokazywanie w bliskim planie scen śmierci, a krwawe skutki wojen i katastrof, przejawy okrucieństwa i przemocy mogą być opisywane i pokazywane jedynie pod warunkiem zachowania równowagi między ścisłością relacji a względem na wrażliwość odbiorców, zwłaszcza rodzin ofiar i osób im bliskich.V – Konflikt interesów17. Wiarygodność i niezależność dziennikarska jest nie do pogodzenia z przyjmowaniem prezentów o wartości przekraczającej 200 zł, korzystaniem z darmowych wyjazdów czy testowaniem przedmiotów, urządzeń.18. Dziennikarzowi nie wolno zajmować się akwizycją oraz brać udział w reklamie i public relations – wyjątkiem mogą być jedynie akcje społeczne i charytatywne; materiały redakcyjne muszą być czytelnie oddzielone od materiałów reklamowych i promocyjnych.19. Wysoce naganna jest kryptoreklama i zatajanie informacji dla własnych korzyści.20. Dziennikarzowi nie wolno wykorzystywać we własnym interesie nieujawnionych publicznie informacji uzyskanych w działalności zawodowej, zwłaszcza w dziennikarstwie finansowym i ekonomicznym.21. Angażowanie się dziennikarzy w bezpośrednią działalność polityczną i partyjną jest również przejawem konfliktu interesów i należy wykluczyć podejmowanie takich zajęć oraz pełnienie funkcji w administracji publicznej i w organizacjach politycznych.VI – Koledzy i przełożeni22. Stosunki między kolegami i współpracownikami powinny być partnerskie, niedopuszczalna jest nieuczciwa konkurencja oraz przywłaszczanie cudzych prac, a nawet pomysłów.23. Wobec przełożonych i wydawców lub nadawców obowiązuje dziennikarza lojalność, ale nie mogą oni nakazać dziennikarzowi, a dziennikarz ma prawo odmówić – wykonywania poleceń sprzecznych z prawem, etyką zawodową lub swymi ugruntowanymi przekonaniami.VII – Odpowiedzialność i kary24. Za naruszenie zasad etyki dziennikarskiej odpowiada zarówno autor publikacji – prasowej, radiowej, telewizyjnej czy internetowej, jak i redaktor, wydawca czy nadawca.25. Kary wymierzają sądy dziennikarskie, odpowiednio do charakteru i skali wykroczenia: upomnienie, naganę, czasowe zawieszenie w prawach członka SDP, usunięcie ze Stowarzyszenia; Naczelny Sąd Dziennikarski może orzec ogłoszenie werdyktu w mediach.
Janek
Janek 11.07.2021, 20:48
Pseudo kaszubie - twoje inne nicki już nadto się powtarzają i jak zwykle stajesz się czytelny. Jesteś pod ścianą, bo ich nadmiar spowoduje zobojętnienie i brak zaufania do tego co wypisujesz a do "wnikliwy kaszub" już raczej nie wrócisz, bo jesteś spalony usłużny systemowcu.
Jagoda
Jagoda 08.07.2021, 15:08
Jakim trzeba być debilem żeby iść na szczepienie ponieważ kazał tak pan z telewizora. Jprdl. Przecież na jakikolwiek zabieg powinno się dostać skierowanie od lekarza, podpisane nazwiskiem. Barany się szczepią i jeszcze podpisują świadomą zgodę , że nikt nie ponosi za to odpowiedzialności. To już jest poziom podłogi.
Głupek
Głupek 08.07.2021, 15:00
W swoim wywodzie zgubiła Pani sedno sprawy. Jeżeli zna pani odpowiedź na zadane pytania to proszę podzielić się wiedzą ? krytyka musi być konstruktywna prawda ?
Adam
Adam 06.07.2021, 22:32
Pewno nieźle klikają się tę sensacje, zaczynają przeważać nad informacjami z regionu. Osobiście wchodzę tutaj dla rewelacji dostarczanych w komentarzach przez nijakiego Jana.
Kobieta dzwoni na infolinie oczekując odpowiedzi od konsultanta na temat wyników badań naukowych, ba oczekuje też, że konsultant podzieli się własną interpretacją, zwykła prowokacja. Proponuje skierować osobę dzwoniącą na infolinie do naszego lokalnego specjalisty, albo niech poczyta komentarze, większość odpowiedzi, tych oczekiwanych przez dzwoniącą jest już tym portalu. Żenada.
Janek
Janek 06.07.2021, 22:49
Jaką jałmużnę obce służby płacą nieudolnemu ćwokowi, by potwierdzał bzdury szerzone przez ścierwo media?
Trzy pytania do Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i skuteczności szczepień na SARS-CoV-2
szczepienie
fot. Ali Raza z Pixabay
Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 68 / (16) 2021
29 kwietnia 2021 r.

List Otwarty
Warszawa, 26 kwietnia 2021 r.
Stowarzyszenie „WOLNE WYBORY”
ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

Pan dr Adam Niedzielski
Minister Zdrowia
Do wiadomości: Sejm RP, Senat RP, Media


Szanowny Panie Ministrze,

Przekazuje się obecnie miliony złotych na promocję szczepień na SARS-CoV-2. Olbrzymie kwoty na reklamę otrzymało m.in. Polskie Radio, Telewizja Polsat, Telewizja Polska i inne media. W tym wypadku zasadnym jest się zapytać, czy szczepienia są rzeczywiście skuteczne i bezpieczne. Jest to szczególnie ważne, gdyż wprowadzone warunkowo eksperymentalne preparaty, nazywane „szczepionkami” są nadal w trakcie badań. Zwracamy się do Pana Ministra w tej sprawie z listem otwartym i zadajemy trzy pytania.
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.) wnosimy o udostepnienie informacji publicznej. W obliczu obecnej sytuacji dotyczącej masowych szczepień na SARS-CoV-2 my, niżej podpisani, prosimy o ustosunkowanie się do poniższych pytań:

Dlaczego szczepi się masowo Polaków na SARS-CoV-2, kiedy wiadomo, że od zaprojektowania szczepionek wytworzyły się nowe mutacje wirusa, na które szczepionki nie są skuteczne?

Dowód: Artykuł 1: „Evidence of escape of SARS-CoV-2 variant B.1.351 from natural and vaccine-induced sera” opublikowany w Cell ( https://doi.org/10.1016/j.cell… w sposób jednoznaczny wskazuje na to, że w chwili obecnej oryginalny wirus z Wuhan, tzw. „early Wuhan”, na bazie którego powstały szczepionki na COVID-19 uległ mutacji. Mamy obecnie do czynienia z wirusami o tak silnych mutacjach, że szczepionki nie są skuteczne.
Artykuł 2: „Impact of SARS-CoV-2 B.1.1.7 Spike variant on neutralisation potency of sera from individuals vaccinated with Pfizer vaccine BNT162b2” opublikowany w Nature ( https://www.nature.com/article… dowodzi, że szczepienia preparatem Pfizer nie chronią przed zakażeniem brytyjską wersją wirusa SARS-CoV-2 B1.1.7., której występowanie w populacji polskiej wynosi obecnie 97%. W związku z tym, dokonuje się u nas masowych szczepień przeciwko wirusowi, który de facto już nie istnieje.
Artykuł 3: „A two-dose regimen of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine did not show protection against mild-to-moderate Covid-19 due to the B.1.351 variant”, opublikowany w The New Journal of Medicine ( https://www.nejm.org/doi/full/… pokazuje na podstawie badań przeprowadzonych w RPA, że szczepionka AstraZeneca jest nieskuteczna w stosunku do wariantu południowoafrykańskiego koronawirusa.
Artykuł 4: „Evidence for increased breakthrough rates of SARS-CoV-2 variants of concern in BNT162b2 mRNA vaccinated individuals”, umieszczony jako preprint przez medRxiv
( https://www.medrxiv.org/conten… udowadnia, że osoby zaszczepione preparatem firmy Pfizer mogą być 8-krotnie bardziej narażone na zakażenie mutacjami wirusa SARS-CoV-2 B1.1.7. i B.1.351 niż osoby niezaszczepione. Należy dodać, że szczepionka Pfizera może wywoływać poważne działania uboczne, w tym zapalenie mięśnia sercowego. Jest to obecnie także przedmiotem badań w Izraelu.

Dlaczego dopuszcza się szczepionki na bazie mRNA, kiedy wiadomo, że białko kolcowe wirusa SARS-CoV-2 wytwarzane również poprzez mRNA podawane w szczepionkach prowadzi do znaczących zmian właściwości bariery krew-mózg?

Dowód: Artykuł „The SARS-CoV-2 spike protein alters barrier function in 2D static and 3D microfluidic in-vitro models of the human blood–brain barrier” w Neurobiology of Disease ( https://www.sciencedirect.com/…
Nowe szczepionki proponowane nam przez Pfizer, Modernę i inne korporacje są stworzone na bazie mRNA – kwasu nukleinowego, który służy do syntezy białka. Autorzy wskazują na to, że białko wirusa SARS-CoV-2 wytwarzane również poprzez mRNA podawane w szczepionkach zmienia funkcję bariery krew-mózg, co może prowadzić do jej wzmożonej przepuszczalności i penetracji. Przekroczenie bariery krew-mózg wywołuje objawy neurologiczne o różnym stopniu nasilenia, od łagodnych do ciężkich. Symptomy mogą wystąpić natychmiast albo ujawnić się z opóźnieniem, nawet po kilku latach.

Dlaczego w Polsce używa się powszechnie szczepionki AstraZeneca, która w wielu krajach podlega ograniczeniom wiekowym ze względu na ryzyko poszczepiennej immunologicznej małopłytkowości zakrzepowej (vaccine–induced immune thrombotic thrombocytopenia)?

Z uwagi na powikłania poszczepienne, niektóre kraje, np. Dania i Norwegia, nie stosują szczepionek AstraZeneca. Podobnie amerykańskie CDC bada powikłania zakrzepowe po innej szczepionce wektorowej, Johnson & Johnson. Korelacja zakrzepic ze szczepieniami została udowodniona naukowo.

Dowody:
Artykuł 1: „Thrombotic Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCov-19 Vaccination”, https://www.nejm.org/doi/pdf/1… (SARS-CoV-2 poszczepienna immunologiczna małopłytkowość zakrzepowa – badania niemiecko-austriackie).

Artykuł 2: Thrombosis and Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCoV-19 Vaccination”, https://www.nejm.org/doi/pdf/1… (badania norweskie)

Artykuł 3: „Towards Understanding ChAdOx1 nCov-19 Vaccine-induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia (VITT) ( https://assets.researchsquare.… (badania niemieckie).

Artykuł 4 „Welcome to the Reuters.com BETA. Read our Editor’s note on how we’re helping professionals make smart decisions”. https://www.reuters.com/world/… (badania amerykańskie CDC – amerykańskie CDC bada powikłania zakrzepowe po szczepionce Johnson & Johnson.)

Można by dodatkowo zapytać: Czy planuje się dalsze zakupy szczepionek przeciw nieistniejącej już wersji wirusa, co spowoduje niepotrzebne wydanie miliardów złotych z kieszeni podatnika?

Jeżeli konkluzje wynikające z odpowiedzi na te pytania prowadzą do wniosku, że szczepienia są nieskuteczne wobec nowych mutacji, ponadto są niebezpieczne bowiem mogą prowadzić do penetracji bariery krew-mózg (Pfizer, Moderna) oraz do zakrzepów (AstraZeneca, Johnson&Johnson) i innych powikłań, a jedynie narażają nasz kraj na niepotrzebne koszty, wówczas żądamy natychmiastowego zatrzymania promocji masowych szczepień preparatami o charakterze eksperymentalnym oraz polecamy zastosowanie metod walki z COVID-19 jakie zostały zaproponowane w drugim i trzecim Apelu naukowców i lekarzy. Zdecydowanie sprzeciwiamy się planom szczepień ozdrowieńców, ludzi młodych i zdrowych oraz dzieci, gdyż w świetle powyżej zacytowanych badań, szczepienia tych osób nie mają uzasadnienia naukowego i mogą zaszkodzić ich zdrowiu.

Na podstawie art. 14 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy wnosimy o udostępnienie powyższych informacji w następujący sposób: przesłanie informacji pocztą na podany w piśmie adres Stowarzyszenia „Wolne Wybory”. Odpowiedzi prosimy udzielić w terminie 14 dni od otrzymania tego pisma. (pdf. listu do pobrania/przeczytania)

Z poważaniem,
dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. UO, Przewodniczący „Wolne Wybory”
dr Zbigniew Hałat, epidemiolog, były Główny Inspektor Sanitarny i Podsekretarz Stanu w MZ
prof. dr hab. n. med. Ryszard Rutkowski
prof. dr hab. n. farm. Maria Borawska
prof. dr hab. Artur Śliwiński, UW
dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL
dr Mariusz Błochowiak, Poznań
dr n. med. Katarzyna Landa, Kraków
dr n. med. Andrzej Żytkowski, Łódz
dr n. med. Jerzy Kąkol, Bydgoszcz
dr n. med. Jerzy Lewko, Białystok
lek. med. Krystyna Szumik-Taraszkiewicz
lek. med. Jeremi Gawinek, Herne
lek. med. Alicja Alda, Bergen
lek. dent. Anna Walacik, Lublin
prof. dr hab. n. med. Maria Sobaniec-Łotowska
prof. dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka-Opalko
prof. dr hab. n. med. Jolanta Kupryjańczyk
dr n. med. Katarzyna Markiewicz, Warszawa
dr n. med. Marcin Błażejak, Hamburg
lek. med. Agata Osiniak, Majdan Królewski
dr n. med. Beata Wrodycka-Żytkowska, Łódź
lek. med. Ewelina Gierszewska, Chojnice
lek. med. Dorota Staszewska, Warszawa
lek. med. Katarzyna Skubisz, Wieliczka
lek. med. Zbigniew Pawelec, Gdańsk
lek. med. Maciej Gajowski, Karpacz
lek. med. Piotr Iwulski, Olsztyn
- jak do tej pory te pytania pozostają bez odpowiedzi. Może ty rozmówco chętny do bitki odpowiesz? Ogarnij to smrodzie w jakoś w kulturalną całość..., potrafisz? ;-)
Adam
Adam 06.07.2021, 23:08
No i standard, wyzwiska i oskarżenia o bycie opłacanym, to takie typowe. Co do listu, cóż, lekarze to też ludzie, też mogą mieć swoje opinie i zdanie na dany temat, podważać opinie innych, ale czy muszę je podzielać, no nie. Łatwo jest manipulować masami, siać wątpliwości.
Pozwól innym mieć swoje zdanie, bo co byś robił wieczorami gdyby wszyscy przyklaskiwali Twoim komentarzom, jak Ty w tym portalu pod tego typu artykułami.
Over and out.
Janek
Janek 06.07.2021, 23:27
- ale odnieś się do tych trzech pytań proszę. Śmiało, zapraszam - tu masz swoją szansę na zabłyśnięcie swoją inteligencją :-). "gwałcie na logice", "DMD" i inne powielane chore systemowe dyrdymały... Wykaż się ;-))
Adam
Adam 07.07.2021, 00:00
No nie, ale możesz poczytać co sądzi się na temat podpisanych pod listem w środowisku lekarskim.
Co do DMD to chyby nie chodzi Ci o definicje z urban dictionary :)
obywatel RP
obywatel RP 06.07.2021, 22:46
Adamie masz rację tylko nie wiem czy jest sens pisać swoje komentarze bo ten cały Janek zachowuje się jak zwykły troll. Dla mnie te jego pseudointelektualne wypociny to opłacony troling internetowy. Ostatni francuskie służby opublikowały raport na temat farmy troli powiązanych z rosyjskimi służbami, które inicjowały antyszczepionkowe komentarze nawet na lokalnych portalach. Zauważ że jego wpisy czasowo wskazują na zmianowość. 12 godzin intensywnego trolowania tutaj i na innych portalach póżniej znika poczym znowu się objawia. Pachnie opłaconą propagandą poza tym sam jego nick to takie niby polskie imię "JANEK" dla mnie to sasza albo iwan.
Pozdrawiam rozsądnych ludzi.
ww
ww 06.07.2021, 11:18
Propaganda antyszczepionkowa, odcinek 5.
Przed "aby" stawiamy przecinek.
Janek
Janek 06.07.2021, 22:01
Coś ci nie w "sos" sprzedawco Polskiego narodu za judaszowe srebrniki? Obruszyłeś się kanalio, bo ktoś prawdę przedstawił !

Pozostałe