30 lat Domu Dziecka w Kościerzynie

  • 06.11.2021, 14:04
  • @ admin24
30 lat Domu Dziecka w Kościerzynie Powiat Kościerski
29 października br. odbył się Jubileusz 30 – lecia Domu Dziecka w Kościerzynie.

W 30-tych urodzinach Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kościerzynie, bo pod taką oficjalną nazwą funkcjonuje kościerski Dom Dziecka,  udział wzięli m.in. Alicja Żurawska, starosta kościerski,  Marzena Hinca, była dyrektor Domu Dziecka, obecnie dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, wychowawcy, pracownicy i oczywiście podopieczni tej powiatowej placówki. Jubileusz obchodzono w kameralnym gronie, ponieważ ze względu na czas pandemii, w uroczystości nie mogli wziąć udziału emeryci, byli pracownicy i podopieczni oraz przyjaciele i darczyńcy Domu.

 

Historia tej niezwykle ważnej z punktu widzenia szeroko rozumianego systemu pieczy zastępczej jednostki, sięga roku 1991, kiedy to Orzeczeniem Organizacyjnym Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gdańsku, powołano na bazie Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Kościerzynie, 2 grupy Domu Dziecka przy Bursie Szkolnictwa Zawodowego. Historię placówki wyznaczało wiele dat i wydarzeń, wśród których należy wspomnieć dzień 30 listopada 2012 roku, kiedy to uchwałą Rady Powiatu Kościerskiego przekształcono Zespół Opiekuńczo – Wychowawczy „Wesoła Gromadka” w funkcjonujące do dnia dzisiejszego Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kościerzynie.

 

W chwili obecnej, od 1 marca 2018 roku, w ramach CAPO-W w Kościerzynie funkcjonują 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze, każda dla 14 wychowanków, łączące zadania placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej. Organem prowadzącym jest Powiat Kościerski.

 

Jak mówiła podczas uroczystości starosta Alicja Żurawska,  Jubileusz jest doskonałą okazją do podkreślenia ważnej roli, jaką spełniała przez ten okres i spełnia nadal CAPO-W w swojej codziennej pracy. 

 

- To właśnie ta jednostka realizuje jedno z najszlachetniejszych działań, jakim bez wątpienia jest objęcie opieką dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej i realizacja wszelkich zadań z tym związanych. A wszystko po to, aby życie tych dzieci nabrało innego wymiaru, by czuły się w swoich grupach, jak w domach, by nie zabrakło im ciepła domowego ogniska. Ta wdzięczna, ale z drugiej strony ciężka praca na rzecz dzieci najbardziej potrzebujących, wymaga wiele poświęcenia, determinacji, empatii oraz zrozumienia potrzeb innych ludzi, szczególnie tych najmłodszych. Dlatego też, w ten szczególny dzień, wyrażam wszystkim byłym i obecnym pracownikom naszej powiatowej placówki, najszczersze słowa swojego szacunku i uznania – powiedziała starosta Alicja Żurawska.

 

Starosta, w imieniu organu prowadzącego, nagrodziła czterech pracowników, którzy w rozwój Domu Dziecka włożyli większość swojego życia, pracując w nim od samego początku, czyli od 30 lat. Są nimi: Celina Nowak, Alicja Heksel-Bielińska, Rafał Skwierawski i Aldona Plichta. Ponadto starosta wręczyła bon na zakup kolorowej drukarki dla dzieci. Jednak najważniejszym prezentem przekazanym przez starostę, była informacja o budowie przez Powiat Kościerski dwóch nowych domów mieszkalnych dla dzieci, wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynków i infrastrukturą zewnętrzną, przeznaczonych łącznie dla 28 wychowanków. Inwestycja ma powstać w Kościerzynie przy ul. Księżycowej, w sąsiedztwie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, a planowany termin jej realizacji to czerwiec 2023 roku.

 

Uroczystość była także okazją do wręczenia gratulacji przez Aldonę Plichtę, dyrektor CAPO-W w Kościerzynie, pracownikom placówki, którzy również mają niezliczone zasługi w rozwoju Domu Dziecka w Kościerzynie i pracy na rzecz dzieci. Otrzymali je: Hanna Kierlin, Honorata Zaborowska-Żywicka, Leszek Wysiński, Grzegorz Czajkowski,  Ewa Treder, Marta Meier, Ewa Brzezińska, Magdalena Dąbk i Iwona Repińska.

 

- To, że CAPOW w Kościerzynie jest na takim etapie i w takim miejscu w systemie opieki społecznej w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej, zawdzięczamy całej społeczności pracowniczej placówki na przestrzeni 30 lat istnienia kościerskiego Domu Dziecka i osobom nim zarządzającym, czyli dyrektorom – mówiła podczas uroczystości dyrektor Aldona Plichta. - Wszyscy razem w naszej pracy, w naszym domu, każdego dnia zostawiamy część siebie, swoje myśli i serce, uczucia, bo bez nich niemożliwa byłaby nasza praca, a w zasadzie poświęcenie dla dzieci. Podziękować i wyróżnić pragnę również te osoby, które do naszego domu doszły w ostatnich latach i których świeży powiew energii, często jest inspirujący – dodała dyrektor.

 

Szczególne słowa podziękowań dyrektor skierowała także do wszystkich osób, firm i instytucji wspierających działalność Domu oraz do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Placówek Socjalizacyjnych w Kościerzynie, do którego należy większość z pracowników Domu i na którego koncie gromadzone były i są środki wspierające pracę Domu i dzieci, szczególnie w zakresie organizacji czasu wolnego.

 

Sama uroczystość obfitowała w wiele atrakcji. Była prezentacja ze zdjęciami obrazująca codzienne życie w Domu, tort urodzinowy, kosze ze słodyczami dla wychowanków, pokaz magika, program artystyczny w wykonaniu podopiecznych i pracowników. Hitem był taniec i śpiew wszystkich dzieci „Góry do góry!”. Usłyszeć można było „Wszystko się może zdarzyć” w wykonaniu pracownicy CAPO-W Magdy Dąbk i „Chodź pomaluj mój świat”  w wykonaniu Asi, Emilii, Igora i wychowawcy - Pani Iwony. Łzy wzruszenia pojawiły się na samym końcu, kiedy wszyscy pracownicy Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kościerzynie zaśpiewali swoim podopiecznym zmodyfikowaną wersję piosenki „Wszystkie dzieci nasze są”. Dodatkowo dzieci otrzymały od Stowarzyszenia karnet do Teatru Muzycznego na spektakl „Księga dżungli”.

 

Na koniec warto dodać, że w swojej 30-letniej historii Dom Dziecka w Kościerzynie objął opieką łącznie 497 dzieci, z czego  138 powróciło do swoich rodzin biologicznych,  75 zostało umieszczonych w rodzinach zastępczych, 12 poszło do adopcji i aż 143 usamodzielniło się. Pozostali podopieczni zostali przeniesieni do innych placówek, bądź skreśleni z listy wychowanków. Na dzień dzisiejszy liczba podopiecznych wynosi 33 dzieci. W  Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 przebywa 15 wychowanków i w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 – 18 wychowanków, w tym trzech do lat 2. 

 

 

 

Historia:

Powstanie Domu Dziecka w Kościerzynie datuje się na 28 października 1991roku, kiedy to Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gdańsku wydało Orzeczenie organizacyjne o powołaniu 2 grup wychowawczych Domu Dziecka dla 30 dzieci na bazie Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Kościerzynie. Inicjatorem była wspomniana Małgorzata Meissner-Rölle, ówczesny dyrektor Bursy i Domu Dziecka w Kościerzynie do 2006 roku. 

 

Potrzeby w zakresie pieczy zastępczej stawały się z biegiem lat coraz większe. I tak od 1 stycznia 1995 roku w ramach Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego w Kościerzynie funkcjonowały już 4 grupy wychowawcze dla dzieci od 3 roku życia.

1 stycznia 1999r. decyzją Wojewody Pomorskiego Dom Dziecka przeszedł pod zarząd Powiatu Kościerskiego, a w roku 2000 stał się jednostką pomocy społecznej. 

 

W 2003 roku zaczął funkcjonować Oddział Interwencji Dziecięcej dla dzieci do lat 3.

Zmieniająca się rzeczywistość, zmiany legislacyjne i realizacja Programu Naprawczego przyczyniły się do diametralnego rozwoju działalności opiekuńczo - wychowawczej.  I tak od 1 września 2005 r. w ramach Zespołu funkcjonowały:

  • Dom Dziecka – dla 30 dzieci i dodatkowymi 3 miejscami interwencyjnymi,
  • Grupa Usamodzielnienia – dla 12 wychowanków, którzy nie mogli powrócić do swoich domów rodzinnych i tu przygotowywali się pod czujnym okiem wychowawców do rozpoczęcia swojego samodzielnego i dorosłego życia, 
  • Hostel – z 8 miejscami, 
  • Oddział Interwencji Dziecięcej do lat 3 – dla 4 dzieci,
  • Bursa – z 52 miejscami dla młodzieży uczącej się w kościerskich szkołach ponadpodstawowych, a zamieszkałej w odległych zakątkach Powiatu i  nie tylko.

 

Dnia 1 marca 2007 roku decyzją Rady Powiatu oddzielono Dom Dziecka od Bursy. Urząd pełniącej obowiązki dyrektora objęła Pani Marzena Hinca, za której władania Dom Dziecka od 16 lipca 2008 funkcjonował jako placówka wielofunkcyjna pod nazwą Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy „Wesoła Gromadka” w Kościerzynie. Wówczas w murach naszego Domu przebywała jednorazowo największa liczba 64 dzieci.

 

W sierpniu 2008 roku Dyrektorem została Pani Aleksandra Pozorska, która pełniła tę funkcję do września 2009r.

 

W tym roku nastąpiła też likwidacja hostelu i interwencji dziecięcej, a dyrektorem ponownie została Pani Marzena Hinca.

 

Kolejne zmiany legislacyjne, Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011r. wymogły ponowne dalsze zmiany restrukturyzacyjne, w wyniku których dotychczasowy ZOW „Wesoła Gromadka” przekształcony został z dniem 1 stycznia 2013 roku w obecne Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kościerzynie, w ramach którego funkcjonowały 3 placówki, każda zgodnie ze standardami dla 14 dzieci. 

 

Maj 2015 roku to czas kolejnej zmiany osoby zarządzającej. W drodze konkursu wyłoniona została obecna Pani dyrektor Aldona Plichta.

 

Misją Domu Dziecka w Kościerzynie jest DOM - DZIECKO, OPIEKA I MIŁOŚĆ.

DZIECKO – które znajduje bezpieczne miejsce do życia, rozwija swoje zdolności
i zamiłowania, by stać się człowiekiem silnym i wolnym.

OPIEKA – którą otaczają swoich podopiecznych pracownicy, by zaspokoić potrzeby dzieci, ich prawo do życia w rodzinie i przygotować do samodzielności.

MIŁOŚĆ – którą staramy się wzajemnie dawać, dzielić i uczyć.

@ admin24

Zdjęcia (18)

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe