Zgłoszenia do „Małego ZUS Plus” do końca stycznia

  • 13.01.2022, 12:09
  • Źródło: ZUS.pl
Zgłoszenia do „Małego ZUS Plus” do końca stycznia gov.pl
Przez cały styczeń przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do „Małego ZUS Plus”. Dzięki temu, będą płacić niższe składki na ubezpieczenie społeczne. Muszą jednak pamiętać, że im niższe składki, tym niższe świadczenia w przyszłości. Przedsiębiorcy, którzy korzystają z ulgi w 2022 roku, muszą złożyć dodatkowe dokumenty rozliczeniowe. Termin mija 20 lutego.

Z „Małego ZUS Plus” mogą korzystać przedsiębiorcy, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Ulga przeznaczona jest dla osób, które w poprzednim roku prowadziły działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni. Jeśli przedsiębiorca spełnia ten warunek, ale działalność prowadził krócej niż rok, to limit przychodu powinien liczyć proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. 

Przedsiębiorca, który chce korzystać z „Małego ZUS Plus” i spełnia warunki, powinien zgłosić się do 31 stycznia. Do tej musi złożyć dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla małego ZUS plus: 05 90 albo 05 92). Osoba, która korzystała z ulgi w 2021 r. i nadal spełnia warunki w 2022 r. nie musi zgłaszać się ponownie.

Jeśli dokumenty nie będą złożone w terminie, nie będzie można skorzystać z „Małego ZUS Plus” przez cały rok. W takiej sytuacji będzie można ubiegać się o ulgę dopiero do w styczniu 2023 r. i to o ile wciąż spełnione będą wszystkie warunki.

Kwota składek przy „Małym ZUS Plus” zależy od dochodu. Podstawą ich wymiaru jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Nie zmienił się sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek. Nadal będzie musiała się mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, czyli w 2022 r. pomiędzy 903 zł a 3553,20 zł. 

Z ulgi nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej  z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz Ci, którzy prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w tym lub poprzednim roku kalendarzowym. Przedsiębiorca, który w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej korzystał z „Małego ZUS” lub „Małego ZUS Plus” łącznie przez 36 miesięcy również nie ma prawa do ulgi. Będzie tak np. jeśli korzystał z „Małego ZUS Plus” od stycznia 2019 r. do grudnia 2021 r. Musi wówczas opłacać składki w wysokości od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w poprzednim roku.

„Mały ZUS Plus” można opłacać dopiero po wykorzystaniu „ulgi na start” (jeśli przedsiębiorca się na nią zdecydował) oraz preferencyjnych składek.

Przedsiębiorca może korzystać z nowych rozwiązań przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Należy pamiętać, że „Mały ZUS Plus” nie ma wpływu na wysokość składki zdrowotnej – tę będzie trzeba opłacać  w pełnej wysokości. Trzeba zdawać sobie sprawę, że płacenie niższych składek ma wpływ na wysokość przyszłych świadczeń takich jak zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, a także emerytura czy renta.

Co ważne, każdy kto korzysta z „Małego ZUS Plus” w 2022 r. musi złożyć dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z kompletem ZUS DRA za styczeń 2022 r. do 20 lutego lub za pierwszy miesiąc, w którym wznowił, albo rozpoczął na nowo działalność prowadzoną w 2021 r.  w terminie do 20 dnia następnego miesiąca. Dokumenty należy złożyć wraz z informacją o rocznym przychodzie, dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Źródło: ZUS.pl

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe