Uchwalono ustawę o zamrożeniu cen gazu

 • 14.01.2022, 09:08
 • Źródło: sejm.gov.pl
Uchwalono ustawę o zamrożeniu cen gazu pixabay.com
W czwartek sejm uchwalił ustawę o ochronie odbiorców gazu. Dokument zakłada m.in. zamrożenie w 2022 r. stawek taryf na gaz oraz objęcie ochroną taryfową m.in. szpitali, szkół, żłobków, przedszkoli, domów dziecka, kościołów i związków wyznaniowych, noclegowni czy OSP.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych zakłada, że z zatwierdzanych taryf na gaz - obok gospodarstw domowych , które już korzystają z ulgi- skorzystają także inni  odbiorcy :

 • podmioty zapewniające świadczenie opieki zdrowotnej, 
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej, 
 • noclegownie i ogrzewalnie, 
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 
 • podmioty systemu oświaty, 
 • uczelnie i instytucje prowadzące działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą, 
 • podmioty prowadzące żłobki i przedszkola, kościoły i inne związki wyznaniowe, 
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną oraz archiwalną, 
 • ochotnicze straże pożarne. 

Z ochrony taryfowej będą mogły skorzystać także instytucje ( oprócz uczelni ), które tworzą system szkolnictwa wyższego i nauki i realizują zadania polegające na działalności dydaktycznej i naukowo - badawczej.

Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie automatycznie zostaną objęte taryfami. 
Zarządcy placówek samorządowych mają składać oświadczenia, w których deklarują, jaką część kupowanego przez nich gazu trafia na cele inne niż mieszkaniowe. Część ta będzie wyłączona z taryfowania.

Ustawa wyklucza możliwość podwyższenia cen gazu w 2022 r. Ceny paliw gazowych zostaną zamrożone na poziomie cen zawartych w taryfie ustalonej na okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r. 
Cena ta jest maksymalna, co oznacza, że wobec odbiorców, którzy wcześniej zawarli umowę z dostawcą, przewidującą niższą cenę, stosuje się tę niższą cenę do czasu wygaśnięcia umowy. 

Sprzedawcy gazu, którzy nie zamrożą cen i stawek, będą podlegać karze pieniężnej w wysokości nie niższej niż 1 mln zł i nie wyższej niż 15 proc. przychodu.

Źródło: sejm.gov.pl

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Obywatel
Obywatel 16.01.2022, 11:12
Żeby ustawa zaczęła "działać" to chyba potrzeba jeszcze Senatu i Prezydenta.

Pozostałe