Ruszył nabór wniosków do nagród Starosty Kościerskiego

 • 18.01.2022, 12:19 (aktualizacja 18.01.2022, 12:25)
 • @ admin24
Ruszył nabór wniosków do nagród Starosty Kościerskiego pixabay.com
Do 31 marca br. można składać wnioski o przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Kościerskiego dla zawodników oraz trenerów za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej i szkoleniowej.

Wg założeń Regulaminu, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 23 czerwca 2021 r., nagrody oraz wyróżnienia Starosty Kościerskiego mogą być przyznawane zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej i szkoleniowej.

 

- Na terenie naszego powiatu jest wielu uzdolnionych sportowców i trenerów, dlatego też nagrody i wyróżnienia Starosty, mają być formą docenienia ich ciężkiej pracy w dążeniu do osiągania wysokich wyników sportowych, a tym samym podziękowań za promocję Powiatu Kościerskiego na arenach regionalnych, wojewódzkich, krajowych czy światowych – mówi Alicja Żurawska, starosta kościerski. - Przy przyznawaniu nagród i wyróżnień, będziemy brali pod uwagę przede wszystkim rangę osiągnięć oraz znaczenie danego sportu dla Powiatu Kościerskiego. Jeżeli chodzi o zawodników, to nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane jeden raz w roku, przy spełnieniu określonych kryteriów - uczestniczyli oni we współzawodnictwie sportowym na szczeblu międzynarodowym lub krajowym (w tym osób niepełnosprawnych) w dyscyplinach reprezentowanych przez Polskie Związki Sportowe organizujące dane współzawodnictwo lub godnie reprezentowali Powiat Kościerski i swoją działalnością przyczynili się do rozwoju i popularyzacji sportu na terenie powiatu. Natomiast w przypadku trenerów, nagroda będzie przyznawana za działalność szkoleniową i za wyniki sportowe podopiecznego zawodnika, który osiągnął te wyniki określone w Regulaminie – dodała.

 

Wnioski o przyznanie nagrody/wyróżnienia dla zawodnika za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej oraz trenera za działalność sportową i szkoleniową, za szczególne zasługi, wyróżniające się osiągnięcia oraz wieloletnią pracę na rzecz rozwoju sportu, mogą składać: starosta, klub sportowy, dyrektor szkoły, do której uczęszcza zawodnik, stowarzyszenie, właściwy związek sportowy, trener, zawodnik lub inna organizacja zajmująca się sportem, w tym w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.

 

Termin składania wniosków to okres od 1 stycznia do 31 marca każdego roku za osiągnięcia dotyczące roku poprzedniego. Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Kościerzynie. Decyduje data wpływu do urzędu. Uchwała, Regulamin oraz wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Powiatu Kościerskiego. Gorąco zachęcamy do składania wniosków.

 

 

 

Najważniejsze informacje dot. przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Kościerskiego dla zawodników oraz trenerów za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej i szkoleniowej

NAGRODA DLA ZAWODNIKA

 1. Nagrody oraz wyróżnienia Starosty Kościerskiego za wysokie osiągnięcia sportowe mogą być przyznane jeden raz w roku zawodnikom, którzy uczestniczyli we współzawodnictwie sportowym na szczeblu międzynarodowym lub krajowym (w tym osób niepełnosprawnych) w dyscyplinach reprezentowanych przez Polskie Związki Sportowe organizujące dane współzawodnictwo oraz godnie reprezentują Powiat Kościerski i swoją działalnością przyczynili się do rozwoju i popularyzacji sportu na terenie powiatu.

 

 1. Nagrody oraz wyróżnienia za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej mogą być przyznawane zawodnikom zamieszkałym na terenie Powiatu Kościerskiego.

 

 1. Nagrody będą przyznawane zawodnikowi, który spełnił jedno z poniższych kryteriów:
 1. zajął I, II, III miejsce w zawodach rangi: Igrzyska Olimpijskie/Paraolimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy;
 2. brał udział w zawodach rangi: Igrzyska Olimpijskie/Paraolimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy;
 3. zajął I, II, III miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów lub Mistrzostwach Polski Młodzieżowców;
 4. zajął I, II, III miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży lub zawodach rangi Mistrzostw Polski;
 5. zajął I, II, III miejsce w zawodach rangi Mistrzostwa Polski Młodzików;
 6. w dyscyplinach sportu nieolimpijskiego zajął I, II, III miejsce w zawodach międzynarodowych o uznanym prestiżu lub I miejsce w zawodach krajowych rangi Mistrzostw Polski ujętych w kalendarzu imprez właściwego Polskiego Związku Sportowego;
 7. w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych został powołany do kadry narodowej.

Powyższe kryteria określone w pkt 1-5 dotyczą wyłącznie dyscyplin sportu olimpijskiego i paraolimpijskiego, wszystkich kategorii wiekowych.

 1. Zawodnikom, którzy nie spełniają powyższych kryteriów, a osiągnęli wysoki wynik sportowy, mogą być przyznane wyróżnienia za osiągnięcia sportowe.

 

 1. Wartości nagród:
  1. grupa I 

I, II, III miejsce w zawodach rangi: Igrzyska Olimpijskie/Paraolimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy:

 • kwota 8 000,00 zł za zajęcie I miejsca w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich,

– kwota 6 000,00 zł za zajęcie II miejsca w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich,

– kwota 4 000,00 zł za zajęcie III miejsca w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich,

– kwota 4 000,00 zł za zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Świata,

– kwota 3 000,00 zł za zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Świata,

– kwota 2 000,00 zł za zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Świata,

– kwota 2 000,00 zł za zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Europy,

– kwota 1 500,00 zł za zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Europy,

   •  kwota 1 000,00 zł za zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Europy;
  1. grupa II 

udział w zawodach rangi: Igrzyska Olimpijskie/Paraolimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy:

– kwota 2 000,00 zł za udział w Igrzyskach Olimpijskich,

– kwota 1 500,00 zł za udział w Mistrzostwach Świata,

– kwota 1 000,00 zł za udział w Mistrzostwach Europy;

  1. grupa III

I, II, III miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów lub Mistrzostwach Polski Młodzieżowców lub I, II, III miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży lub zawodach rangi Mistrzostw Polski:

– kwota 1 000,00 zł za zajęcie I miejsca,

– kwota 800,00 zł za zajęcie II miejsca,

– kwota 700,00 zł za zajęcie III miejsca;

  1. grupa IV 

I, II, III miejsce w zawodach rangi Mistrzostwa Polski Młodzików oraz w dyscyplinach sportu nieolimpijskiego I, II, III miejsce w zawodach międzynarodowych o uznanym prestiżu lub I miejsce w zawodach krajowych rangi Mistrzostw Polski ujętych w kalendarzu imprez właściwego Polskiego Związku Sportowego: - – kwota 700,00 zł

  1. grupa V 

powołanie do kadry narodowej w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych - – kwota 500,00 zł.

 

NAGRODA DLA TRENERA

 1. Nagroda będzie przyznawana dla trenera za działalność szkoleniową, za wyniki sportowe podopiecznego zawodnika, który osiągnął powyższe wyniki. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia każdego roku dwóch lub więcej wyników, trenerowi może być przyznana tylko jedna nagroda niezależnie od ilości podopiecznych zawodników, którzy osiągnęli powyższe wyniki.

 

 1. Nagroda dla trenera za wyniki sportowe podopiecznego zawodnika wynosi 40% kwoty przyznanej podopiecznemu. W przypadku osiągnięcia wymaganych wyników przez kilku podopiecznych, przy ustalaniu kwoty nagrody dla trenera uwzględnia się tego z podopiecznych zawodników, który uzyskał najwyższą kwotę.

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW

 1. Wnioski o przyznanie nagrody/wyróżnienia mogą składać: starosta, klub sportowy, dyrektor szkoły, do której uczęszcza zawodnik, stowarzyszenie, właściwy związek sportowy, trener, zawodnik lub inna organizacja zajmująca się sportem, w tym w zakresie sportu osób niepełnosprawnych. 

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające wynik sportowy zawodnika, a w przypadku trenera zaświadczenie potwierdzające wynik trenowanego zawodnika wydane przez właściwy związek sportowy lub przez właściwą organizację krajową prowadzącą działalność w zakresie sportu osób niepełnosprawnych, a także dokument, który potwierdzi fakt trenowania zawodnika przez trenera. 

O ile wniosku nie składa we własnym imieniu zawodnik lub trener do wniosku należy dołączyć oświadczenie zawodnika lub trenera o wyrażeniu zgody na złożenie wniosku.

 

 1. Termin składania wniosków w okresie od 01 stycznia do 31 marca każdego roku za osiągnięcia dotyczące roku poprzedniego. Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Kościerzynie. Decyduje data wpływu do urzędu.
@ admin24

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

witek
witek 20.01.2022, 01:44
Uwłaczająca ta uchwała. Trzecie miejscew mistrzostwach poskki młodzików w sportach olimpijskich wycenione jest na tyle co mistrzostwo swiata seniorów w sportach nieolimopijskich. Czy ci radni zdają sobie sparwe co zrobili.

Pozostałe