Konflikt na Ukrainie czyli kto tu jest prawdziwym celem

  • 14.04.2022, 11:24 (aktualizacja 18.04.2022, 14:19)
  • Źródło: www.ekspedyt.org
Konflikt na Ukrainie czyli kto tu jest prawdziwym celem expedyt.org
Konflikt na Ukrainie to tylko kwestia drugoplanowa, a to my jesteśmy prawdziwym celem. Taką tezę próbuje udowodnić w swoim tekście amerykański analityk Brandon Smith.Ważne jest, aby zachodnia opinia publiczna zrozumiała następujący fakt: to my jesteśmy prawdziwym celem konfliktu, a nie Rosja. To Stany Zjednoczone i Europa ucierpią najbardziej, a dolar poniesie największe straty.

Już w 2014 roku napisałem artykuł zatytułowany False East/West Paradigm Hides the Rise of Global Currency [Wschód/Zachód, fałszywy paradygmat ukrywający powstanie globalnej waluty]. Do omówienia tego zagadnienia zainspirowały mnie trzy specyficzne trendy, które w tamtym czasie budziły obawy.

Pierwszym z nich była coraz częściej pojawiająca się w kręgach globalistów wzmianka o czymś, co nazywali „Wielkim Resetem”. Christine Lagarde, jako ówczesna szefowa MFW, nagle zaczęła operować tym pojęciem w wywiadach prasowych i podczas spotkań ‘Pytania i Odpowiedzi’ na Światowym Forum Ekonomicznym. Wydawało mi się wtedy, że jest to zmiana nazwy programu „Nowego Porządku Świata”, o którym elity establishmentu mamrotały w chwilach rzadkiej szczerości. Wskazywało to na skoordynowane dążenie do globalnej centralizacji w obliczu gospodarczego i społecznego regresu wśród narodów.

Drugim trendem, który zauważyłem, było przejście krajów wschodnich do bardziej otwartego partnerstwa z globalnymi bankami, w tym włączenie przez MFW Chin do systemu koszyka Specjalnych Praw Ciągnienia [Special Drawing Rights], a w przypadku Rosji głębokie zakorzenienie Goldman Sachs w charakterze „doradcy gospodarczego” Kremla.

Trzecim trendem był niewytłumaczalny pośpiech chińskich i rosyjskich banków centralnych, by skupować jak najwięcej fizycznego złota. Moim zdaniem jedynym powodem, dla którego Chiny i Rosja skupowały metale szlachetne, było zabezpieczenie przed inflacją i załamaniem waluty. W szczególności jako zabezpieczenie przed upadkiem dolara amerykańskiego jako światowej waluty rezerwowej. Mogło to zostać przyspieszone przez kraje BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA) i inne, które porzuciły dolara w światowym handlu lub przez wojnę gospodarczą, w której używanie dolara stałoby się nie do utrzymania dla krajów wschodnich.

Wyglądało to tak, jakby stosunki między Wschodem a globalistami ewoluowały w coś innego – najwyraźniej, pomyślałem, Rosja i Chiny były ostrzeżeniem przed agendą Wielkiego Resetu i oba narody teraz przygotowywały się do przetrwania tego upadku. Globaliści od wielu lat otwarcie potwierdzali istnienie programu zniszczenia dolara amerykańskiego i osłabienia gospodarki USA. W 1988 roku magazyn The Economist, będący własnością Rotszylda, zasadniczo przyznał się do tego planu w artykule zatytułowanym Get Ready for a World Currency [Przygotuj się na światową walutę].

W artykule przyznano, że za około 30 lat (to oznacza dzisiaj) nastąpi spadek wpływów gospodarczych USA i dolara, co doprowadzi do powstania nowej waluty, którą nazwali Phoenix, wspieranej przez MFW w ramach koszyka SDR. O tym programie w ciągu ostatnich kilku dekad globalne instytucje wielokrotnie przypominały i wydaje się, że jest teraz realizowany poprzez zaprojektowaną wojnę gospodarczą między Wschodem a Zachodem, tak jak wcześniej przewidziałem.

W 2014 roku stwierdziłem:

„Zniszczenie dolara i instytucja globalnej biurokracji gospodarczej nie są działaniami, które mogą być wykonywane otwarcie przez międzynarodowych finansistów. Te wydarzenia zbiegną się z jakąś ekstremalną katastrofą, prawdopodobnie gorszą niż era Wielkiego Kryzysu [Great Depression], kiedy to miliony ludzi stracą zdolność do finansowego utrzymania siebie i swoich rodzin…

Od dłuższego czasu ostrzegałem, że rozwój napięć na linii Wschód/Zachód zostanie wykorzystany jako przykrywka dla załamania się systemu dolarowego. Ostrzegałem, że za ten upadek amerykańskie media będą obwiniać wschodnie sterty rezerw walutowych i finanse, co doprowadzi do globalnego efektu domina, który zakończy amerykański status rezerwy światowej. Z kolei społeczność międzynarodowa zostałaby uwarunkowana, by postrzegać to jako zwykłą nieudolność zepsutej Ameryki, która oszalała na punkcie władzy, a nie jako wynik tajnego programu destabilizacji gospodarczej. Może to doprowadzić do totalnej wojny lub fiskalnej burzy, która spowoduje, że większość świata będzie sparaliżowana i rozpaczliwie potrzebować pomocy”.

Ale wojna gospodarcza ze Wschodem może nie wystarczyć, by osłabić Stany Zjednoczone i obwieścić nową światową gospodarkę z jedną światową walutą. Globaliści musieliby sabotować naszą gospodarkę również od wewnątrz.

Po czyjej stronie stoi Rezerwa Federalna?

Kolejnym wydarzeniem, przed którym ostrzegałem od wielu lat, jest nieuniknione działanie Rezerwy Federalnej, zmierzające do podniesienia stóp procentowych w sytuacji osłabienia gospodarczego, powodujące nie tylko odwrócenie krzywej dochodowości, ale w odpowiedzi również załamanie na giełdach amerykańskich.

Oto problem: Fed stworzył scenariusz w stylu Paragrafu 22 (myślę, że celowo), w którym rynki amerykańskie uzależniły się od luzowania ilościowego banku centralnego [quantitative easing, QE], wraz ze środkami stymulacyjnymi. Oczywiście ta sama polityka łatwego pieniądza powoduje również wykładniczy wzrost inflacji.

Gdyby Fed kiedykolwiek podniósł stopy procentowe i przykręcił kurek, akcje i liczne sektory gospodarki upadłyby (przedsmak tego mieliśmy w 2018r).
Ale gdyby nie podnieśli stóp procentowych i nie zaprzestali skupu aktywów, doszłoby do katastrofy hiperinflacyjnej.

Tak czy inaczej, Amerykanie tracą, a globaliści dostają kryzys, którego chcieli. Zamiast rozwiązać problem inflacji lub deflacji, Fed wyczarował kryzys, który łączy oba te czynniki, czyli krach stagflacyjny.

Szczegółowo przedstawiłem to zagrożenie w zeszłym roku w moim artykule The Fed’s Catch-22 Taper Is a Weapon, Not a Policy Error.

Wiele lat temu trudno było dokładnie określić, kiedy zobaczymy punkt krytyczny. Dziś jest oczywiste, że właśnie nadszedł ten moment i nic dziwnego, że media głównego nurtu ledwo o tym wspominają.

Obydwa te główne wydarzenia, które przewidziałem wiele lat temu w swoich ostrzeżeniach, mogą na równi doprowadzić do epickiej katastrofy finansowej. A społeczeństwo jest trzymane w nieświadomości w zakresie niebezpieczeństw związanych z najnowszymi wypadkami.

Rosja ogłasza koniec handlu dolarowego

Kraje BRICS, w tym Rosja, Chiny i Indie, odchodzą od dolara amerykańskiego w odpowiedzi na zachodnie sankcje dotyczące inwazji na Ukrainę i usunięcia Rosji z systemu SWIFT. Akcja ta skupia się przede wszystkim na eksporcie rosyjskiej ropy i gazu, ponieważ teraz z kolei Rosja żąda, aby każdy kupujący niezbędne towary robił to w rublach, a nie w dolarach (do tej pory była to de facto światowa petro-waluta).

 

Media głównego nurtu całkowicie zignorowały implikacje tej taktyki ze strony Rosji. Nie tylko to, bo pogrzebali wszelkie wzmianki o tym, że rosyjski bank centralny dopiero co wsparł rubla złotem. Właśnie dlatego rubel eksplodował z powrotem do życia po ponownym otwarciu rynków walutowych w kraju, po tym, jak zachodnie rządy zdążyły już pogratulować sobie, że rosyjska waluta jest martwa, gwarantując tym samym katastrofalny kryzys gospodarczy w jedenastej co do wielkości gospodarce świata. Niedawny wzrost wartości rubla zadziwił ekonomistów z USA i UE, ale było to łatwe do przewidzenia jeśli śledziłeś przez ostatnią dekadę rosyjskie zakupy złota.

Oznacza to, że rosyjska gospodarka w najbliższym czasie nie upadnie, a teraz to UE, która zaspokojenie swoich potrzeb energetycznych w 40% oparła na imporcie rosyjskiej ropy i gazu, czeka ekonomiczna zagłada, jeśli nie zgodzi się płacić za energię w rublach (czego nie zrobią) lub nie znajdzie zastępczego źródło gazu i ropy (co jest niemożliwe). Co więcej, gdy Europa będzie szukać alternatywnych źródeł ropy na światowym rynku, duża część rynku ropy zostanie przekierowana.

Co to znaczy? Mniej ropy i gazu do zaspokojenia popytu w innych krajach. Innymi słowy, ceny znowu wystrzelą w górę.

Na razie Biden próbuje złagodzić skoki cen poprzez uwolnienie strategicznych rezerw ropy naftowej, ale to tylko prowizorka. Amerykańskie rezerwy nawet nie zbliżają się do poziomu, który mógłby zrównoważyć ilość ropy, której potrzebuje Europa. Nadal przewiduję, że ceny paliw w Stanach Zjednoczonych wzrosną co najmniej dwukrotnie w porównaniu z obecnymi. To prosta kwestia podaży i popytu.

Poza kwestią znacznego wzrostu cen ropy, rosyjski ruch w celu całkowitego odrzucenia dolara jako petrowaluty może być pierwszą kostką domina w łańcuchu, który unicestwi status dolara jako globalnej waluty rezerwowej.

Jak wzmiankowałem przez ponad dekadę, Rosja i kraje BRICS od dłuższego czasu przygotowywały się na taki rezultat. Chiny i Rosja tylko jeszcze bardziej zbliżyły się do siebie, a takie połączenie ma sens strategiczny – Rosja ma ogromne zasoby naturalne i surowce, podczas gdy Chiny mają największą bazę produkcyjną i eksportową na świecie. Indie i Chiny razem stanowią 36% światowej populacji, a to więcej niż trzeba, aby działać jako baza konsumencka.

Nie oznacza to, że kraje BRICS nie odczują bólu fiskalnego w wyniku wojny gospodarczej, ale ważne jest, aby zachodnia opinia publiczna zrozumiała następujący fakt: to my jesteśmy prawdziwym celem konfliktu, a nie Rosja. To Stany Zjednoczone i Europa ucierpią najbardziej, a dolar poniesie największe straty.

Społeczeństwo jest wprowadzane w błąd i myśli, że nie ma ryzyka po naszej stronie światowej szachownicy, kiedy jest dokładnie odwrotnie. Większość ryzyka leży właśnie po naszej stronie.

Rezerwa Federalna słabnie, gdy gospodarka krwawi

Konflikt z Rosją i (na razie tylko potencjalnie) Chinami całkowicie przyćmił drugą wielką historię w wiadomościach gospodarczych. To przewidywalny ruch FEDu w celu podniesienia stóp procentowych, pomimo że mieliby to zrobić w czasach osłabienia gospodarczego.

Nie wierzycie mi? Liczby dotyczące sprzedaży detalicznej, sprzedaży domów i produkcji spadały wraz z PKB. Jednocześnie ceny artykułów pierwszej potrzeby, w tym żywności, energii i kosztów mieszkaniowych, nadal rosły w zawrotnym tempie.

To podręcznikowy przypadek stagflacyjnego upadku.

Trudno sobie wyobrazić lepszy harmonogram podwyżek stóp przez FED, gdyby starali się powiększyć szkody wynikające z nadchodzącego krachu.

Wiemy na pewno, że FED jest zdolny z zimną krwią do takiego czynu, ponieważ widzieliśmy to już wcześniej.

Każdy student historii gospodarczej może powiedzieć, że dokładnie to zrobił FED na początku lat 30tych, co doprowadziło do jeszcze gorszego spadku na rynkach w USA oraz przedłużającego się i powodującego tortury wydarzenia deflacyjnego, które znamy dziś pod nazwą Wielki Kryzys. Tyle że tym razem zobaczymy jednocześnie elementy inflacji i deflacji.

Zastanówmy się: inwazja na Ukrainę miała miejsce tuż po ostatnich oficjalnych raportach o rekordowym od 40 lat skoku inflacji w USA i decyzji FED o ograniczeniu łatwych pieniędzy i podniesieniu stóp procentowych.
Historia podpowiada nam prawdopodobne skutki: znaczny lub wręcz katastrofalny spadek zapasów w ciągu najbliższych kilku miesięcy, wraz z zamrożonymi rynkami kredytowymi. Podobnie jak w 2008 roku, cały system finansowy będzie piszczeć i zgrzytać, aż się zatrzyma. (Ale zaraz, przecież tym razem bankierzy mają do obwiniania Rosję, więc wszystko im się układa…)

Tak naprawdę giełdy nie martwią mnie aż tak bardzo, biorąc pod uwagę, że są niczym innym, jak tylko wskaźnikiem ekonomicznej katastrofy. Innymi słowy, krach na rynku akcji zwykle występuje już po rozpoczęciu załamania.

Ale z powodu ogólnego uzależnienia od łatwego kredytu w świecie korporacji, skutki podwyżek stóp procentowych FEDu będą jak zmuszanie uzależnionych od heroiny do natychmiastowej abstynencji. Zobaczymy ekonomiczne wersje nudności, pocenia się, silnych wstrząsów i skurczów mięśni oraz oczywiście nieustającego głodu. Mniejsze, mniej odporne firmy, których nie stać na lobbystów, umrą. Pozostaną tylko największe i niby przypadkowo wspierane przez rząd firmy, które będą ucztować na szczątkach.

Czasu jest mało – przygotuj się już teraz

Opisuję to wszystko nie dlatego, aby straszyć kogoś zagładą, ale aby poinformować ludzi o rzeczywistości. A czasu na przygotowanie siebie i naszych bliskich zostało bardzo mało.

Ponadto mam nadzieję rzucić trochę światła na propagandę i kłamstwa rozpowszechniane w mediach głównego nurtu. Te trwające kampanie łgarstw i pomijania niewygodnych prawd, mają na celu zmylenie opinii publicznej, aby myślała, że ​​nadchodzący krach dotyczy konfliktu Wschód-Zachód. W końcu to się łatwiej sprzedaje, prawda? ‘Musimy cierpieć, aby pokonać naszych barbarzyńskich wrogów!‘ jest skutecznym wołaniem mobilizującym Amerykanów od czasów naszych Ojców Założycieli.

Ale to jest kłamstwo.

Prawda jest taka, że ​​jest to zaplanowany kryzys, który opracowywano od dziesięcioleci.

Nie popełnijcie błędu i zapamiętajcie moje słowa, już za kilka lat usłyszycie o wielkim planie ze strony instytucji takich jak MFW i WEF. Planie by „ratować” globalną gospodarkę za pomocą nowego systemu walutowego, który jest „neutralny” w skali kraju. Zaproponują powiązanie wszystkich walut z koszykiem SDR i prawdopodobnie jakiś model cyfrowej waluty, o ile każdy naród zaakceptuje to, że globaliści kontrolują poszczególne gospodarki.

Próba zostanie podjęta. To, czy globaliści odniosą sukces, czy nie, to już inna sprawa. Do nas należy jak najpełniejsze uchronienie się od kryzysu. Oznacza to przygotowanie się na nowy świat, w którym dolar amerykański jest reliktem przeszłości, a jedyne trwałe i bezpieczne schronienie będzie takie samo jak przez ostatnie 5000 lat: fizyczne złoto i srebro. Musimy być gotowi przeciwstawić się nowemu systemowi globalistycznemu na wszelkie sposoby.

Nie możemy pozwolić, by animatorzy marionetek pozbawili nas wolności i naszej przyszłości.

_____________

The Ukraine Conflict Is Just a Sideshow, and We Are the Real Targets, Brandon Smith, April 6, 2022

 

Tłumaczenie : https://www.ekspedyt.org/2022/04/11/konflikt-na-ukrainie-czyli-kto-tu-jest-prawdziwym-celem/?cn-reloaded=1

Źródło: www.ekspedyt.org

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (929)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Tina
Tina 07.08.2022, 11:50
Kto by pomyślał, że drukowanie miliardów i miliardów dolarów, złotówek, eurówek itd. ... w celu wyeliminowania pociągnięć nosem doprowadzi do inflacji?
Mamy ciekawe czasy, czyż nie? "Inwazja Rosji na Ukrainę jest wykorzystywana przez zachodnich przywódców jako wymówka dla ich własnej katastrofalnej polityki wewnętrznej, mówi gospodarz Sky News James Morrow."


Janek
Janek 06.08.2022, 00:10
Agenci systemu :
https://rumble.com/v1el9yv-woj…
https://www.youtube.com/watch?…
0 tak, wszyscy jak jeden i tak bardzo anty-systemowi ! Tych zupełnie prawych nie grających dla lichwiarzy uciszono, pozbawiono pracy, zamknięto w szpitalach psychiatrycznych, lub siedzą w aresztach, więzieniach a niektórych wprost zabito i nawet się o nich nie dowiecie... - bo i skąd, jak wszystko jest zakłamane. Jestem przerażony tym, co z nami robią...
Janek
Janek 06.08.2022, 00:16
- ja również nie mogę uwierzyć jak to możliwe, ale to najwyraźniej działa i osiąga zamierzony cel. Sposób na tłumienie naszego gniewu i sprzeciwu...
Jaanek
Jaanek 06.08.2022, 00:32
Wszyscy my, zdroworozsądkowi, co szukamy prawdy w najodleglejszych źródłach i chcemy dosięgnąć sedna - mam wrażenie, graniczące z pewnością iż te wszystkie niby niezależne i wolnościowe kanały są po prostu mistyfikacją i podsyłane nam celowo. W ostatnich dniach zniknęła cała masa w miarę niezależnych kanałów. Zamordyzm postępuje coraz szybciej...
Janek
Janek 03.08.2022, 23:33
Suwerenny PL :
https://www.youtube.com/watch?…
Janek
Janek 02.08.2022, 23:24
Mocny film dokumentalny o Ukrainie i konflikcie z Rosją, w tle potencjalnie III WŚ :
https://rumble.com/v1c1uin--mo…
Janek
Janek 02.08.2022, 23:50
Tylko prawda jest ciekawa...
Harcerz
Harcerz 01.08.2022, 21:15
Wzruszające swoją mądrością słowa żołnierki AK z Powstania Warszawskiego
https://wiadomosci.wp.pl/wanda…
Janek
Janek 01.08.2022, 22:14
Decydujący o tym powstaniu powinni zawisnąć na szubienicy, bo w najśmielszych nawet przewidywaniach nie mogło się ono powieść. Skazano 100-200 tysięcy zwłaszcza młodych Polaków na pewną śmierć ! Komu to było na rękę ?!
odp.
odp. 02.08.2022, 12:16
Ty byś wszystkich wieszał albo gwałcił niczym ruski sałdat.
Janek
Janek 01.08.2022, 08:49
:-) :
https://youtu.be/Eqde-dTXA8M?t…
Janek
Janek 31.07.2022, 23:45
Wnikliwy srollu, pseudo kaszubie zakłamujący fakty - za anty-Polską działalność, perfidną propagandę i szerzenie nienawiści pomiędzy nami czeka cię jedynie zasłużona kara. Nie spocznę, do puki nie wyrównam krzywd nam wyrządzonych...
Janek
Janek 31.07.2022, 23:06
"Demokracja", gdzie partie polityczne robią ze społeczeństwem co tylko chcą. Nie potrzebuję waszych szpiegowskich wynalazków, pejsbukuf, twiterów, instagramuf, czy innej totalnej cenzury ! Piękno jest w nas i nigdy nie damy się zniewolić !
Jarek
Jarek 31.07.2022, 21:21
Oblicza putinowskiej orków
https://wiadomosci.onet.pl/swi…
Tina
Tina 31.07.2022, 23:13
Który polski polityk patriota posyła dzieci do żydowskiej szkoły?
Janek
Janek 31.07.2022, 21:15
Bez ropy i gazu z Rosji Europę czeka katastrofa. Polska na węglu stoi i nawet z Rosji już nie możemy jej sprowadzać tylko gdzieś z dalekiej Australii po kilkunastokrotnie przepłaconych cenach gdzie obłowią się anglosascy pośrednicy - gdzie tu sens, gdzie ekonomia i walka z pseudo "ociepleniem klimatu" !!! Wnikliwy sroll w to gra i uważa, że wszystko jest git. To nic, że będziemy marznąć zimą i przyświecać sobie kolację świeczką. Do tego sroll z urzędu wmawia nam, że taki jest nasz interes narodowy?? Jaką trzeba być gnidą, żeby tak bezrefleksyjnie przyjmować wszystko, co mu z góry nakażą? Przez takich zakapiorów były zabory i czeka nas kolejny !
człowiek
człowiek 31.07.2022, 13:20
Ciekawy punkt widzenia o rasizmie i uprzedzeniach
https://oko.press/rasizm-to-technologia-wladzy-kapitalizm/
Tina
Tina 31.07.2022, 01:07
Tak sie dzieje na tzw. "zgniłym zachodzie", w Polsce też tak będzie, a może już jest!
Australia (nigdy tak tragicznie nie było) od 42 min 26 s. polecam.
Celowy kryzys żywnościowy, bliżej niż sądzisz.
https://www.youtube.com/watch?…
Janek
Janek 30.07.2022, 20:40
Witek Rosowski w Realu24 (z bardzo dużym dystansem do tego kanału, ale tu jest konkretnie) ::
https://www.youtube.com/watch?…
Stop putinowskiej agresji
Stop putinowskiej agresji 30.07.2022, 17:55
„Rosja to kraj ludożerców którzy delektują się torturami…”
https://wiadomosci.onet.pl/swi…
Janek
Janek 30.07.2022, 20:42
- wnikliwemu srollowi też nadgryźli cztery litery ;-). O wielokrotnym zgwałceniu nie wspomnę...
Janek idi na ….
Janek idi na …. 30.07.2022, 21:06
Janek jesteś zwykły chamem i kretynem o czym świadczą twoje wpisy.
Tina
Tina 31.07.2022, 00:08
No proszę, jak wyedukowany język jest używany! Rozumie się, że piszesz ciągle o sobie! A twoje wpisy świadczą z jakim "💩" mamy do czynienia!🙉
Janek
Janek 30.07.2022, 21:20
- a dziękuję, dziękuję. Gdybyś pisał prawdę i kierował się dobrem ogółu społeczeństwa a nie sprzedawał się za srebrniki to pewnie miałbym o tobie całkiem dobre zdanie a ty cały czas judzisz, jątrzysz, przekłamujesz, mataczysz i odwracasz wszystko do góry nogami. Nie spodziewaj się niczego pozytywnego z mojej strony.
🧐
🧐 30.07.2022, 15:36
Brudni, bezzębni, brutalni i chamscy oto cechy ruskiego sałdata
https://wiadomosci.onet.pl/swi…
@
@ 30.07.2022, 16:54
Gdyby na Ukrainie nie było bezpiecznych obszarów, politycy międzynarodowi i celebryci nie jeździliby tam na zdjęcia.
Natomiast "pan na szpilkach,, nie jest politykiem ani mężem stanu, jest bardzo próżnym i chciwym showmanem sławy i pieniędzy. I nie wyszedł poza swoją linię aktorską, gra główną rolę w tym cholernym amerykańskim serialu.
@
@ 30.07.2022, 15:48
Propagandy ciąg dalszy.
Rybak
Rybak 30.07.2022, 15:20
W Rosji kradną wszyscy a władza najwięcej.
https://www.money.pl/gospodark…
@
@ 30.07.2022, 15:36
Tak jak w każdym kraju. Ameryki nie odkryłeś.
Tina
Tina 30.07.2022, 10:02
Warto posłuchać! Polak mieszkający w USA ujawnia o co chodzi w wojnie na Ukrainie?! Co PLANUJĄ Biden i Schwab?
https://www.youtube.com/watch?…
Janek
Janek 29.07.2022, 23:25
Piotr Rubas - Małpia ospa to przykrywka dla NOP-ów po preparatach na COVID-19 :
https://rumble.com/v1dz5k3-map… . Piotr Rubas jest dla mnie bardzo wiarygodnym człowiekiem - do tej pory nie udało mi się podważyć żadnego z jego zdań.
Tina
Tina 30.07.2022, 13:22
Też tak uważam! ...i o tym już mówiono na początku "szpryc" co mogą zawierać i nie tylko! Dobrze, że mamy coraz więcej przebudzonych, mamy nawet tych zagorzałych covidian po naszej stronie! Pozdrawiam!
Janek
Janek 29.07.2022, 22:38
Ostrzegałem moją szefową, młodą osobę przed przyjmowaniem tego nie do końca przebadanego preparatu. Mówiłem jej o wielu skutkach ubocznych i wpływie na dzietność bo szaleńcy na szczytach władzy jawnie mówią o depopulacji ludzkości. Jesteśmy na "ty" i bardzo się lubimy. Posłuchała jednak męża (medyka po kursach) i dała sobie wcisnąć to cholerstwo 2x. Krótko po tym zaszła w trzecią ciążę i ... w połowie poroniła. Widząc ją po dłuższym czasie, pytałem - jesteś w ciąży (dla upewnienia) - nie, poroniłam w połowie... Tak - jestem "szur, foliarz, płaskoziemca, ruska onuca" i co tam jeszcze. A zdradziecki s'nsyn pod różnymi nickami dalej namawia do dziabania się śmiercionośnym cholerstwem od koncernów, przyjmowania UPAińców (tych najbardziej poszkodowanych z rejonu Donbasu oczywiście nie, bo nikt z zachodu nie pomaga ludziom potrzebującym realnej pomocy. W zamian całe wysiłki pchają na banderowską Ukrainę rządzoną przez żydoskich oligarchów, by zginęło jak najwięcej ludzi.
Janek
Janek 29.07.2022, 23:17
Nie poruszałem dalej wątku, by nie sprawiać przykrości. Najstarsze dziecko w wieku około 7 lat z pewnością było informowane przez mamę, że będzie miało braciszka, czy siostrzyczkę... Jakież musiały być wytłumaczenia, że jednak nie... To przechodzi moją i tak wielką cierpliwość... Jest we mnie wielka złość i nie akceptuję tego co z nami wyprawiają. Życie straci sens, gdy nie zawalczymy o normalność !
@
@ 28.07.2022, 21:46
Warto przemyśleć. Ciekawe informacje!
https://niepoprawni.pl/blog/qu…

Pozostałe