Zarządu Powiatu Kościerskiego otrzymał absolutorium

  • 23.06.2022, 12:27 (aktualizacja 23.06.2022, 12:29)
  • Źródło: powiatkoscierski.pl
Zarządu Powiatu Kościerskiego otrzymał absolutorium powiatkoscierski.pl
22 czerwca br. odbyła się XXXVII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego. Najważniejszymi uchwałami podjętymi podczas Sesji było udzielenie Zarządowi Powiatu Kościerskiego wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Powiatu za 2021 rok.

Raport o stanie powiatu został szczegółowy przedstawiony przez starostę Alicję Żurawską zarówno podczas Sesji, jak i na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji Stałych Rady Powiatu Kościerskiego. Po odbytej debacie, radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kościerskiego wotum zaufania.

Kolejnym punktem było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Powiatu za 2021 rok. Przedstawiając sprawozdanie finansowe Powiatu Kościerskiego oraz sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Kościerskiego za 2021 rok, starosta Alicja Żurawska powiedziała, że po dokonywanych w ciągu roku zmianach, wykonanie dochodów budżetu wypracowano w kwocie 114 798 120,91 zł, co stanowiło 102,59%, w tym dochody bieżące 107 721 471,26 zł (102,78%) i dochody majątkowe 7 076 649,65 zł (99,74%). Natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 113 282 266,04 zł, co stanowiło 96,47% założonego planu.

Na uwagę bez wątpienia zasługuje kwota wydatków majątkowych, które w ubiegłym roku zamknęły się kwotą 16 860 756,32 zł, w głównej mierze z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej (10 309 154,22 zł), kultury fizycznej (3 288 000,00 zł), oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (2 251 437,69 zł)

Radni uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kościerskiego za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kościerskiego za 2021 r. oraz uchwałę w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok podjęli jednogłośnie.

Jak powiedziała Alicja Żurawska, starosta kościerski, taka realizacja ubiegłorocznego budżetu była możliwa dzięki dobrej współpracy Zarządu i Rady Powiatu Kościerskiego oraz zaangażowaniu pracowników Starostwa i podległych jednostek organizacyjnych.

- Wykonanie Budżetu Powiatu za 2021 rok, w stosunku do analitycznego okresu roku 2020, stanowi blisko 111% dochodów bieżących, co oznacza, że wykonaliśmy o ponad 10,6 mln zł dochodów bieżących więcej. W wydatkach bieżących także wydaliśmy o ponad 10,5 mln zł więcej. Dlatego z tego miejsca chcę podziękować Państwu za to, że rok 2021 był dla nas, dla naszych mieszkańców, kolejnym rokiem pełnym inwestycji, pełnym programów i z dumą możemy powiedzieć, że wszystkie wnioski, które były składane w ramach różnych otwartych konkursów, zostały pozytywnie rozpatrzone dla Powiatu Kościerskiego. Cieszę się, że wypracowane środki finansowe możemy swobodnie pożytkować na rzecz wydatków majątkowych, czyli chociażby dalszych inwestycji drogowych czy oświatowych. Poza tym staramy się także uzyskane środki rozdzielać tak, aby wszystkie jednostki organizacyjne powiatu mogły prowadzić swoją działalność spokojnie, bez problemów i w coraz lepszych warunkach, co ma bezpośredni wpływ  na polepszanie komfortu życia naszych mieszkańców z każdym rokiem – mówiła podczas sesji starosta Alicja Żurawska.

Warto także dodać, że dzięki działaniom podejmowanym przez samorząd powiatowy, zadłużenie Powiatu Kościerskiego cały czas maleje - na koniec 2021 roku wynosiło 19 296 788,56 zł i zmniejszyło się w stosunku do 2020 roku o 9,95%. Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia wyniósł 3,60% przy dopuszczalnym 14,92%.

Źródło: powiatkoscierski.pl

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (2)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Sylwia
Sylwia 25.06.2022, 23:06
Serdeczne gratulacje! Pani Starosta nigdy nie zawodzi.
Mieszkaniec powiatu
Mieszkaniec powiatu 23.06.2022, 17:51
Dobra robota p. Starosto, gratulacje i podziękowania dla całego Zarządu i pracowników Starostwa oraz wszystkich placówek

Pozostałe