Wójt Lipusza otrzymał absolutorium

  • 27.06.2022, 13:56
  • Źródło: Mat.Nadesłany
Wójt Lipusza otrzymał absolutorium
Dnia 22 czerwca 2022 roku, podczas XLV sesji Rady Gminy Lipusz dokonano rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipusz z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Udzielenie wotum zaufania poprzedzone było omówieniem przez Wójta Gminy „Raportu o stanie gminy Lipusz za 2021 r.”. Obejmował on podsumowanie działalności Wójta w poprzednim roku, a w szczególności realizację programów, strategii i uchwał rady gminy. Liczba mieszkańców gminy spadła o 10 osób i na koniec 2021 roku wynosiła 3740. Jednak przyrost naturalny był dodatni 1,3‰. Największa miejscowością gminy jest Lipusz – 2257 mieszkańców a całe sołectwo liczy 2689. Z raportu wynika, że gmina na koniec 2021 roku miała zadłużenie w wysokości 2 477 200 zł co stanowi 8% dochodów. Zadłużenie spadło o 890 tys. zł. W ubiegłym roku gmina zrealizowała inwestycje o wartości 7,7 mln zł co stanowiło 27% ogółu wydatków. Największa część to inwestycje drogowe, blisko 3 mln zł. Stan mienia komunalnego gminy na koniec roku wyniósł ponad 74 mln zl. Po prezentacji i debacie nastąpiło głosowanie, w którym uczestniczyło 14 radnych. Za udzieleniem wotum zaufania jednogłośnie zagłosowali wszyscy radni obecni na sesji.

Kolejne punkty obrad dotyczyły przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipusz za 2021 r. i udzielenia Wójtowi Gminy Lipusz absolutorium z tytułu jego wykonania. Wójt Gminy Lipusz przedstawił sprawozdanie w formie prezentacji. Radni zapoznali się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi stanu finansów gminy, w tym ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy a także opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipusz. Dochody gminy na koniec ubiegłego roku wyniosły 29,3 mln zł natomiast wydatki 29,1 mln zł. Najwięcej środków gmina wydatkowała na zadania związane z rodziną – 7,7 mln zł. Są to świadczenia wychowawcze, rodzinne, funkcjonowanie żłobka, asystent rodziny. Drugą pozycją co do wielkości wydatków jest oświata i wychowanie 6,8 mln zł przy subwencji oświatowej w wysokości niespełna 5 mln zł. Trzecią pozycję stanowiły wydatki związane z utrzymaniem i budową dróg – 3,2 mln zł. Do największych przedsięwzięć inwestycyjnych należała właśnie budowa dróg, ulic Bohaterów, Krótkiej, Jaśminowej, Szerokiej, 8 Marca, Różanej, Brzechwy, Wyzwolenia i Kolejowej w Lipuszu. Łącznie przebudowano 3 km dróg. Znacząca inwestycja była budowa odnawialnych źródeł energii. Projekt realizowany był z w partnerstwie z gminą Nowa Karczma. Zainstalowano 41 instalacji fotowoltaicznych u mieszkańców gminy Lipusz, dwie instalacje przy obiektach gminnych (oczyszczalni ścieków i przedszkolu). Dodatkowo w Zespole Szkół w Lipuszu wymieniono kocioł na pellet oraz zainstalowano pompy ciepła, pompę ciepła zainstalowano także dla budynku przy stadionie. W 2021 roku zrealizowano także inwestycję wodociągowo kanalizacyjną. Rozbudowani sieć w Bałachach i Lipuszu. Następnie przystąpiono do głosowania w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipusz. Za jego udzieleniem Radni zagłosowali jednogłośnie. Po udzieleniu absolutorium Przewodnicząca Rady Gminy Pani Bogumiła Mokwińska wraz z wice-przewodniczącym Stanisławem Lipińskim złożyli na ręce Pana Wójta Mirosława Ebertowskiego oraz Skarbnik Gminy Anity Kulas gratulacje oraz kwiaty. 

Wójt podziękował radnym i pracownikom gminy za pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Źródło: Mat.Nadesłany

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe