Powiat Kościerski. Dyskutowali o samobójstwach

 • 21.09.2022, 11:10
 • @ admin24
Powiat Kościerski. Dyskutowali o samobójstwach Powiat Kościerski
W ramach obchodów Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom, w celu omówienia występujących zagrożeń oraz wypracowania skutecznych metod im przeciwdziałania, z inicjatywy Starosty Kościerskiego Alicji Żurawskiej oraz Prezes Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o. o. Marzeny Mrozek, 19 września br. w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie odbyło się spotkanie poświęcone profilaktyce zachowań suicydalnych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Było to już kolejne spotkanie organizowane przez Samorząd Powiatu Kościerskiego w ramach prewencji zachowań samobójczych. Wzięli w nim udział:

 • dr Aleksandra Szulman – Wardal – kierownik Pracowni Psychologicznej z Zespołem Psychologów, Logopedów, Psychoterapeutów i Terapeutów Zajęciowych, Kierownik Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o.o.,
 • Joanna Sawczyn – dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie,
 • nadkom. Adam Bork – Komendant Powiatowy Policji w Kościerzynie
 • Paweł Liedtke – Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich Sądu Rejonowego w Kościerzynie,
 • dyrektorzy i psycholodzy szkół ponadpodstawowych dla których Powiat Kościerski jest organem prowadzącym tj. Jarosława Łącka – Dyrektor PZS Nr 1, Krzysztof Sowa – Dyrektor PZS Nr 2, Aneta Domeracka – Dyrektor PZS Nr 3 i Edyta Bławat – Dyrektor I LO w Kościerzynie,
 • dyrektorzy i pracownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, tj. przedstawiciele PCPR w Kościerzynie, Aldona Plichta – dyrektor CAPOW w Kościerzynie, Emilia Wantoch-Rekowska – dyrektor SOSW w Kościerzynie oraz Izabela Recław – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościerzynie.

W trakcie spotkania przedstawiona została problematyka występowania zachowań samobójczych, omówiono kluczowe czynniki ryzyka, przybliżające młodych ludzi do podejmowania tych tragicznych w skutkach decyzji, a także rozmawiano o roli środowiska, w tym środowiska szkolnego, które ma niebagatelny wpływ na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

Szczególną uwagę zwrócono na działalność Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, funkcjonującego w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o.o., w którym bezpłatnie, przy udziale psychologów, psychoterapeutów i terapeuty środowiskowego prowadzona jest terapia dla dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia, a także ich rodzin lub opiekunów prawnych.

- Mając na względzie konieczność podejmowania efektywnych i skutecznych działań przeciwdziałania depresji i samobójstwom, podczas spotkania Prezes Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. podpisała porozumienia o współpracy ze wszystkimi dyrektorami naszych powiatowych szkół ponadpodstawowych. W ramach realizacji tego Porozumienia, wszyscy uczniowie powiatowych placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościerski,  ich rodzice oraz pracownicy  szkół, będą mieli możliwość bezpłatnego korzystania z usług świadczonych przez Szpital, na wielu obszarach współpracy – powiedziała Alicja Żurawska, starosta kościerski.

Jak wynika z podpisanych porozumień, obszarami współpracy, o których wspomniała starosta, będzie m.in.:

 • prowadzenie lub współprowadzenie zajęć oraz warsztatów przez pracowników Szpitala z zakresu ochrony zdrowia psychicznego zgodnie z potrzebami uczniów, rodziców (opiekunów prawnych) i pracowników Szkoły;
 • prowadzenie przez pracowników Szpitala konsultacji dla pracowników Szkoły, w tym nauczycieli i specjalistów;
 • prowadzenie lub współprowadzenie przez pracowników Szpitala warsztatów umiejętności społecznych, w tym interpersonalnych, w zakresach wskazanych przez Szkołę i w ramach działalności szpitala;
 • wsparcie Szkoły w rozwiązywaniu trudności uczniów z obszaru zdrowia psychicznego;
 • współpracę w procesie diagnostycznym uczniów Szkoły pozostających pod opieką Szpitala, polegającą na np. obserwacji uczniów na lekcjach, wizytach w Szkole, rozmowach telefonicznych, wypełnianiu kwestionariuszy lub ankiet przez nauczycieli i specjalistów Szkoły - po uzyskaniu zgody rodziców (opiekunów prawnych) lub ucznia (w przypadku osób pełnoletnich), poinformowanych o zakresie udzielanych świadczeń oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu,
 • udział pracowników Szkoły, w szczególności nauczycieli i specjalistów, w spotkaniach, na których jest omawiana sytuacja ucznia - po uzyskaniu zgody rodziców (opiekunów prawnych) lub ucznia (w przypadku osób pełnoletnich), poinformowanych o zakresie udzielanych świadczeń oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu,
 • współpraca Szkoły ze specjalistami Szpitala dotycząca realizacji planu terapeutycznego (określającego m.in. działania i zakres wsparcia ucznia), poinformowanych o zakresie udzielanych świadczeń oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu - po uzyskaniu zgody rodziców (opiekunów prawnych) lub ucznia (w przypadku osób pełnoletnich), poinformowanych o zakresie udzielanych świadczeń oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu.

Tematyka spotkania, udział przedstawicieli szkół i różnego rodzaju instytucji, podpisanie porozumień, to z pewnością kolejne konkretne kroki na rzecz podejmowania skutecznych działań w zakresie profilaktyki zachowań samobójczych i prewencji w tym zakresie.

@ admin24

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (2)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Janek
Janek 23.09.2022, 20:30
Do jakich wniosków doszli ci myśliciele ? Lockdowny i nauka zdalna + brak kontaktu z równieśnikami nie miały decydującego wpływu na psychikę u młodych ludzi ?
Janek
Janek 27.09.2022, 20:47
Narobili tyle zła a teraz dyskutują !

Pozostałe