Ograniczenia wolności i praw człowieka w Polsce ?

  • 21.09.2022, 11:25 (aktualizacja 23.09.2022, 08:29)
  • Źródło: noku.info
Ograniczenia wolności i praw człowieka w Polsce ? pixabay.com
Wszyscy powinniśmy się zapoznać z projektem ustawy “o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej ”, który Mateusz Morawiecki za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wniósł 5 września 2022 do rozpatrzenia przez Rządowe Centrum Legislacji.

Czy Polski rząd przygotowuje nas do czegoś ? Takie pytanie nasuwa się po lekturze projektu ustawy, który 5 września wpłynął do Rządowego Centrum Legislacji. Zdaniem wielu komentatorów jest to dokument przygotowany ewidentnie na wypadek wojny, który nazwano eufemistycznie "stanem klęski żywiołowej"

Na czym mają polegać “zadania realizowane w ramach ochrony ludności”:

m.in. na prognozowaniu i monitorowaniu możliwości wystąpienia zagrożeń, w szczególności chemicznych, biologicznych, radiacyjnych, epidemicznych, epizootycznych, epifitozycznych, hydrologicznych, meteorologicznych, pożarów wielkopowierzchniowych, awarii systemów dostaw energii i wody, katastrof budowlanych, katastrof komunikacyjnych, zdarzeń o charakterze terrorystycznym i ataków na systemy teleinformatyczne,

“W fazie reagowania” będą to:

a) rozpoznanie i ocena zagrożenia, w tym wskazywanie lub oznaczanie stref niebezpiecznych,
b) ostrzeganie, alarmowanie i powiadamianie ludności,
c) prowadzenie wymiany i analizy informacji, w tym pochodzących z systemów monitorowania zagrożeń,
d) zapewnianie ochrony przed skutkami zagrożeń,
e) organizowanie lub koordynowanie udzielania i przyjmowania pomocy humanitarnej,
f) reagowanie i podejmowanie interwencji oraz działań ratowniczych, w tym ewakuowanie ludności, zwierząt, mienia i dóbr kultury,
g) zapewnianie osobom poszkodowanym lub ewakuowanym pomocy doraźnej oraz pomocy psychologicznej,
h) organizowanie społeczności lokalnej do wsparcia podmiotów ochrony ludności,
i) zabezpieczenie pod względem medycznym osób poszkodowanych;

Niezbędne będą ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela oraz obowiązki świadczeń osobistych i rzeczowych”

Oto one:

Art. 43. 1. Ograniczenia, o których mowa w art. 42, mogą polegać na:


1) zawieszeniu działalności gospodarczej określonych przedsiębiorców;
2) nakazie lub zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju;
3) nakazaniu pracodawcy oddelegowania pracowników do dyspozycji organu kierującego działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia;
4) całkowitej lub częściowej reglamentacji zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;
5) zakazie okresowego podwyższania cen na towary lub usługi określonego rodzaju;
6) nakazie stosowania cen ustalonych na towary lub usługi mające podstawowe znaczenie dla kosztów utrzymania konsumentów;
7) obowiązku poddania się badaniom lekarskim, leczeniu oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów, niezbędnych do zwalczania chorób zakaźnych oraz skutków skażeń chemicznych i promieniotwórczych;
8) obowiązku poddania się kwarantannie;
9) obowiązku stosowania środków ochrony roślin lub innych środków zapobiegawczych niezbędnych do zwalczania organizmów szkodliwych dla ludzi, zwierząt lub roślin;
10) obowiązku stosowania określonych środków zapewniających ochronę środowiska;
11) obowiązku stosowania środków lub zabiegów niezbędnych do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
12) obowiązku opróżnienia lub zabezpieczenia lokali mieszkalnych bądź innych pomieszczeń;
13) dokonaniu przymusowych rozbiórek i wyburzeń budynków lub innych obiektów budowlanych albo ich części;
14) nakazie ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, obszarów i obiektów;
15) nakazie lub zakazie przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;
16) zakazie organizowania lub przeprowadzania imprez masowych;
17) nakazie lub zakazie określonego sposobu przemieszczania się;
18) wykorzystaniu, bez zgody właściciela lub innej osoby uprawnionej, nieruchomości i rzeczy ruchomych;
19) zakazie prowadzenia strajku w odniesieniu do określonych kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach;
20) ograniczeniu lub odstąpieniu od określonych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jednakże niepowodującym bezpośredniego narażenia życia lub zdrowia pracownika;
21) wykonywaniu świadczeń osobistych i rzeczowych określonych w art. 44 ust 1.

Całość tego przerażającego projektu można znaleźć pod oficjalnym rządowym linkiem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12363754/katalog/12909380#12909380

Wszyscy Polacy powinni się z nim zapoznać i głośno domagać się wyjaśnienia, do czego przygotowuje nas rząd?

Źródło: noku.info

Załączone pliki do pobrania (1)

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (5)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Tina
Tina 22.09.2022, 22:47
Ludzie zaczynają bankrutować, a Duda w Nowym Jorku odfrunął na inną orbitę!
https://www.youtube.com/watch?…


Tina
Tina 22.09.2022, 21:22
Do tego doprowadzili psychopaci pociągani za sznureczki na wiejskiej! Pseudo-pandemia, dziwna-wojna, zaplanowany-głód, psełdo-zmiana klimatu, zniewolenie.... a Polacy na ten celowy plan niewolnictwa i depopulacji się zgadzają!
Janek
Janek 21.09.2022, 21:17
Szok, masakra...
Szala
Szala 30.09.2022, 23:34
Jak tak dalej będziesz spamować komentarzami wielbiącymi putina to służby ciebie wywleką z łóżka o 5 rano. jesteś już obserwowany i poniesiesz konsekwencje zdrajco
Sean Bean
Sean Bean 29.09.2022, 15:21
Ja wiem, że to ty, W e n c k i.

Pozostałe