Cierpienie psychiczne, uszkodzenie ciała- jakie świadczenia przysługują poszkodowanym w wypadkach?

  • 19.03.2018, 12:00
  • Grupa Tipmedia
Cierpienie psychiczne, uszkodzenie ciała- jakie świadczenia przysługują…
Najbardziej oczywistym i widocznym dowodem świadczącym o tym, że zostaliśmy poszkodowani w wypadku są obrażenia ciała. W każdym tego typu zdarzeniu występują fizyczne uszkodzenia, złamania lub też rozstrój zdrowia. Nieodłącznym towarzyszem odniesionych urazów są cierpienie i ból, który dotyczyć może również psychiki. Czy należy nam się odszkodowanie za poniesione straty, doznaną krzywdę? Z jakimi roszczeniami możemy wystąpić?

Pieniężne świadczenia za doznany uszczerbek na zdrowiu

Poszkodowanemu w wypadku niewątpliwie należy się zwrot kosztów poniesionych na leczenie i rehabilitację. Ich katalog obejmuje wszystkie działania zmierzające do przywrócenia zdrowia. Jako główne z reguły wymieniane są koszta związane z konsultacjami lekarskimi w różnych placówkach zdrowia, podjęcie rehabilitacji, w celu zmniejszenia dolegliwości powypadkowych. Do tego katalogu zalicza się jednak także koszty transportu - jeżeli istnieje konieczność dowożenia poszkodowanego do szpitala, czy na zabiegi. Dalej wymienić należy również wydatki poniesione na zakup specjalistycznego sprzętu - kul, wózków inwalidzkich, materacy, protez i innych oraz na zakup maści, czy specjalistycznych leków. Przystosowanie pomieszczeń mieszkalnych np. łazienki do potrzeb poszkodowanego oraz wyposażenie miejsca w pomocny sprzęt, to także koszta należące do zwrotu.

Dzięki uzyskaniu odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów leczenia i rehabilitacji stwarzamy sobie szansę na skrócenie procesu dochodzenia do zdrowia - stwierdza przedstawiciel kancelarii AIF. Specjaliści w dochodzeniu odszkodowań skutecznie potrafią zawalczyć o zwrot wszystkich poniesionych kosztów, łącznie z zakupem specjalnych leków, sprzętu ortopedycznego, lub artykułów związanych z koniecznością specjalnego odżywiania. Wypłata jednorazowego odszkodowania w każdym wypadku ma na celu wyrównanie powstałych szkód i stworzenie optymalnych warunków dochodzenia do zdrowia.

Zadośćuczynienie - inna forma powetowania strat

Niestety bardzo trudno jest oszacować, ocenić rozmiar krzywd psychicznych, cierpienia i stresu. Ciężko jest doznaniom, emocjom, wartościom nieprzeliczalnym na pieniądze, nadać materialny wymiar i zrekompensować braki.

Zadośćuczynienie, jako forma takiego świadczenia przyznawane jest jednorazowo, celem wyrównania uszczerbków o charakterze niematerialnym. Ma ono związek z doznaną na skutek wypadku krzywdą, przejawiającą się np. oszpeceniem, ograniczeniem ruchowym, inwalidztwem itd. Może również być związane z poczuciem bezradności, zagubienia, ograniczeniem możliwości związanych z życiem zawodowym, czy towarzyskim, rodzinnym.

Co do zasady ma ono charakter świadczenia osobistego, czyli przynależnego tylko osobie poszkodowanego. Od tej reguły przewidziane są jednak dwa wyjątki. Pierwszy z nich dotyczy sytuacji, jeżeli roszczenie o zadośćuczynienie zostało uznane na piśmie, wówczas przechodzi na spadkobierców poszkodowanego. Drugi przypadek ma miejsce, gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego.

Gwarancja uzyskania należnych świadczeń

Sprawami związanymi z odszkodowaniami powypadkowymi, zadośćuczynieniem najlepiej zajmują się wyspecjalizowane w tej dziedzinie kancelarie. Walka o odszkodowanie czasami okazuje się dosyć długotrwałym procesem. Nierzadko specjalistyczna wiedza fachowców pozwala na wywalczenie dodatkowych świadczeń np. renty wyrównawczej, czy też odszkodowania z tytułu utraconych zarobków. Do skuteczności, sprawności i szybkości postępowania w takich sprawach jedynym wyjściem okazać się może kancelaria dysponująca zespołem fachowców: prawników, mediatorów, rzeczoznawców i doradców. Uznanie w postaci certyfikatów szanowanych, ogólnopolskich instytucji najlepiej zaświadcza o kompetencjach firmy.

Grupa Tipmedia
--- Materiał partnera ---
Podziel się: