Jak wykorzystywać biznesowe bazy firm

  • 28.08.2018, 17:00
  • Grupa Tipmedia
Jak wykorzystywać biznesowe bazy firm
Poszukując kontrahentów i swoich potencjalnych klientów, bardzo często sięgamy do biznesowych baz firm. W dzisiejszych czasach, gdy ważne jest przestrzeganie RODO, wiadomości z tego typu baz też są możliwe i też dają przedsiębiorcom określone informacje.

Czym są bazy firm

Kiedyś bardzo popularne były panoramy firm, z wiadomości z tych materiałów korzystało się bardzo często i wykorzystane informacje dawały dobre wyniki. Dzisiaj popularne są biznesowe bazy firm, które zostały specjalnie stworzone na potrzeby rozwoju licznych przedsiębiorstw oraz dla dania im możliwości nawiązywania określonych kontaktów.

Codzienne przeszukiwanie komputera, w celu znalezienia odpowiednich kontrahentów nastręczało by wiele trudności i nie zawsze dawało by wymierne korzyści. Stworzone biznesowe bazy firm dają przedsiębiorcom możliwość zajrzenia do ogromnego archiwum, w którym wszelkie informacje są na bieżąco aktualizowane.

Co zawierają?

Wszystkie konkretne bazy firm zawierają następujące wiadomości:

  • dane na temat obrotów,
  • dane na temat zysków,
  • lokalizację i obszar działania,
  • liczbę zatrudnionych,
  • rodzaj osobowości prawnej,
  • aktualne dane kontaktowe do osób decyzyjnych,
  • rodzaj świadczonych usług,
  • klasyfikację według PKD.

Korzyści

Mając konkretne wiadomości, wiemy, że zwracamy się do odpowiedniej firmy ze swoją ofertą. Możemy dzięki, uzyskanym informacjom wystosować odpowiednią propozycję współpracy. Poszukując klienta czy kontrahenta, dzięki wiadomościom, wiemy, że trafiliśmy na odpowiedniego partnera dla swojej działalności. Z łatwością możemy też przeprowadzić wywiad telefoniczny na temat danego przedsiębiorstwa. Potencjał biznesowych baz firm jest ogromny. 

RODO a informacje o firmach

Wdrożenie RODO spowodowało pewne utrudnienia w pozyskiwaniu odpowiednich i aktualnych baz danych. Wszelkiego rodzaju informacje mogą być przetwarzane tylko i wyłącznie za zgodą firm, do których owe dane należą. Dane, które są ogólnie dostępne, z różnego rodzaju jawnych informatorów, mogą nadal tworzyć biznesowe bazy firmy.
Ogólnodostępne rejestry to:
KRS, CEiDG, BIK, KRD, GUS, CEPiK.
Ponadto wszelkie aktualne informacje są także w informatorach jednostek ministerialnych i raportów GPPW.

Jak wykorzystywać bazy firm?

Wszelkie bazy firm możemy znaleźć w internecie, po przeszukaniu danej bazy notujemy sobie tylko informacje na temat interesujących nas biznesów. W przypadku uzyskania konkretnych danych możemy z osobami decyzyjnymi, interesującej nas firmy, nawiązać kontakt telefoniczny, umówić się na spotkanie, wystosować ofertę. Posiadając konkretne dane i informacje, nie działamy na ślepo. Wiemy, że dana firma może konkretnie zainteresować się współpracą z nami. Bazy firm pozwalają zaoszczędzić czas, wystosować konkretną propozycję współpracy do konkretnego przedsiębiorcy.

W jaki sposób powstają bazy firm?

Każda biznesowa baza firm to efekt pracy pracowników wykwalifikowanych agencji, takich jak Infobrokering.com.pl, którzy przeszukują dane internetowe. Filtrują kolejne wiadomości i tworzą rejestr, który jest bardzo przydatny dla marketingu.

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: