Kompleksowy poradnik: Jak określić rodzaje karetek w wózkach widłowych

 • 27.09.2018, 15:25
 • Grupa Tipmedia
Kompleksowy poradnik: Jak określić rodzaje karetek w wózkach widłowych
Pierwszą czynnością w celu doboru właściwych wideł do wózka widłowego jest każdorazowo określenie klasy karetki wideł. Istnieje kilka rodzajów karetek, które różnią się między sobą na tyle, iż w przypadku dokonania nieprawidłowego pomiaru montaż wideł będzie niemożliwy. W poniższym artykule zaprezentujemy Wam poradnik dotyczący precyzyjnego określania klas karetek wózków widłowych.

Karetka wideł stanowi bardzo ważny ale niedoceniany element budowy wózka widłowego. Opisując ją najprościej można powiedzieć, iż jest ona płytą czołową, przymocowaną do masztu pojazdu, do której z kolei przymocowuje się widły lub inny osprzęt. Działanie karetki wideł jest dość proste - toczy się ona po rolkach wzdłuż prowadnic, zapewniając równoległe położenie w stosunku do masztu.
Istnieje także możliwość osobnego zakupu karetki do wózka widłowego w ofercie osprzętu do wózków widłowych proponowanym przez większych dealerów znanych marek.

Które pojazdy wyposażone są w karetki do wózków?

Nie wszystkie pojazdy, które wyposażone są w widły posiadają karetki. Przykładem mogą być tu tradycyjne wózki paletowe, czyli paleciaki takie jak tu, zajmujące się transportowaniem ładunków na niewielkie odległości.
Natomiast, jak zaznaczono na wstępie, karetka jest elementem budowy zamocowanym do masztu, co oznacza iż, pojazdy wyposażone w maszt - posiadają karetki. Są to m.in.:

 • wózki widłowe spalinowe,
 • wózki widłowe elektryczne,
 • wózki widłowe wysokiego składowania,
 • wózki paletowe elektryczne z masztem;
 • wózki terenowe (taki jak np. tutaj).

pojazdy-wyposazone-w-karetki.jpg

Rodzaje karetek wózków widłowych

Wyróżnia się pięć rodzajów karetek do wózków widłowych (które zależą od nośności wózka widłowego) oraz dodatkowo - w każdym rodzaju dwa podtypy. Rodzaje karetek oznacza się terminem “klasy”. Każda z klas jest określana i zestandaryzowana zgodnie z panującymi obecnie normami ISO / FEM. Z kolei podtypy każdej z klas karetek wyznacza się za pomocą liter “A” i “B” i zależą one od wysokości zamocowania dolnego zaczepu wideł ponad posadzką.
System 5 klas wraz z podziałem na typy “A” i “B” jest jednolity i stosowany w całym kraju bez względu na różne marki wózków widłowych.

Klasy karetek wózków widłowych
Każda klasa karetki wózka widłowego przypasowana jest do pojazdu o różnym udźwigu. Spośród wyznaczonych klas karetek:

 • klasa I - jest zdecydowanie najrzadziej używana, gdyż dotyczy wózków o udźwigu niższym niż 999 kg;
 • klasa II - występuje najczęściej w wózkach o udźwigu od 1000 do 2500kg;
 • klasa III - obejmuje wózki o nośności ok 3000-3500 kg;
 • klasa IV - dotyczy wózków, których udźwig mieści się pomiędzy 5000 a 10000 kg;
 • klasa V - również bardzo rzadko używana.

Każda z klas karetek wózków widłowych różni się między sobą odległością między górnym i dolnym mocowaniem.

Jak zmierzyć klasę karetki wideł?

W celu wyznaczenia właściwej klasy karetki wideł należy dokonać stosownych pomiarów. Zmierzyć klasę karetki wideł można na dwa proste sposoby:
Sposób 1:
Mierząc wysokości na jakiej znajduje się górne i dolne mocowanie widły (H2).

Sposób 2:
Mierząc wysokość na jakiej znajduje się górne mocowanie widły, począwszy od dolnej krawędzi tej widły (H1).

Dokładne miejsca pomiarowe ukazuje poniższy schemat:

miejsca-pomiarowe-klasy-karetki.jpg


Dla uzyskania 100% pewności można także zmierzyć wymiary wskazane w obydwu powyższych sposobach, porównując je później z danymi widocznymi w tabeli poniżej, opisującej wymiary poszczególnych rodzajów karetek wózków widłowych.

klasy-karetek.jpg

W oparciu o powyższy schemat i dane z tabelki można w szybki i stosunkowo łatwy sposób określić klasę karetki wideł, bez konieczności korzystania z porad specjalisty.

Dlaczego określenie rodzaju karetki w wózku widłowym jest tak ważne?

Jak już wspomniano, tylko prawidłowe i bezbłędne określenie klasy karetki wózka widłowego pozwoli na zakup i zamontowanie odpowiednich wymiarów wideł. Niewłaściwy pomiar, pomyłka czy zły dobór choćby typu wideł do karetki - np. w przypadku próby zamontowania na karetce klasy B wideł klasy A będzie skutkował sytuacją, w której nie uda się opuścić wideł do samej ziemi.
Jakie parametry, poza rodzajem karetki wózka widłowego, bierze się pod uwagę przy doborze wideł do wózka?
- rodzaj wideł;
- długość wideł;
- udźwig wózka;
- jakość i materiał z jakiego wykonane są widły.
Co ważne, widły mogą mieć także różny typ mocowania na karetce. Istnieją widły do wózków:
- nasuwane od boku na karetkę;
- przykręcane;
- z mocowaniem typu PIN;
czy z mocowaniem typu DIN (nasuwane na karetkę prostokątną).
A jeśli już mowa o różnych typach wideł mocowanych do karetek, warto także wspomnieć o różnych typach i rodzajach karetek do wózków widłowych, które dostępne są na rynku.

Typy karetek do wózków widłowych

Karetki do wózków różnią się nie tylko wymiarami, ale choć nie każdy o tym wie - istnieje kilka ich rodzajów. Na przykład w ofercie osprzętu Manitou24 (dostępnej tutaj) znaleźć można zarówno:
- karetki z przesuwem bocznym;
- karetki z widłami pływajacymi (przystosowane do pracy na podłożach nieutwardzonych)
- karetki z hydraulicznym korektorem poziomu ( zwiększające kontrolę oraz precyzję na nierównym terenie).

Podsumowanie

rodzaje-karetek-podsumowanie.jpg

W powyższym artykule zaprezentowaliśmy Wam kompleksowy poradnik dotyczący określania klas i rodzajów karetek w wózkach widłowych. Zarówno przy doborze nowych karetek, jak i podczas zakupu wideł do wózków widłowych bardzo ważne jest właściwe, precyzyjne dokonanie pomiarów w celu uniknięcia zamówienia niewłaściwego osprzętu.
Jednak określając klasę oraz typ karetki wózka w oparciu o zaprezentowane w powyższym artykule schematy i tabelę, z łatwością unikniecie błędu i wybierzecie właściwy rodzaj karetki do wózka widłowego.

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: