Windykacja krok po kroku - co warto wiedzieć?

  • 11.01.2019, 09:00
  • Grupa Tipmedia
Windykacja krok po kroku - co warto wiedzieć?
Nie zawsze kontakt przedsiębiorcy z kontrahentem idzie zgodnie z planem. W szczególnych przypadkach wymagane jest podjęcie odpowiednich kroków w celu odzyskania zaległych należności. Kroki te noszą nazwę działalności windykacyjnej. Na czym ona polega i co należy zrobić, aby była skuteczna?

Etapy postępowania windykacyjnego

Opóźnienia w płatnościach za faktury negatywnie wpływają na finansową sytuację przedsiębiorstwa, mogą prowadzić nawet do jego niewypłacalności lub upadłości. Windykacja jest w pełni legalnym dochodzeniem własności. Ze względu na sposób postępowania i wykorzystywane do odzyskiwania należności środki, można wyróżnić dwa rodzaje czynności windykacyjnych.

Windykacja przedsądowa/polubowna - składa się na nią przypominanie dłużnikowi o obowiązku zapłaty, a także informowanie o możliwych konsekwencjach nieuregulowania długu. Przedsiębiorcy najczęściej wybierają pisemne wezwania do zapłaty, korzystają także z drogi SMS-owej, e-mailowej, z faksu lub połączenia telefonicznego. Jeżeli uda się uzyskać odpowiedź kontrahenta, możliwe jest prowadzenie z nim negocjacji (np. online) i zawarcie ugody (np. umarzając część długu lub rozkładając go na raty).

Gdy wielokrotne upomnienia nie przynoszą skutku, można posłużyć się tzw. giełdą długów (legalnym rejestrem informacji gospodarczych), wystawiając na niej ofertę sprzedaży długu, tym samym udostępniając dane dłużnika. Takie działanie wywiera na kontrahencie również efekt psychologiczny. Gdy i to nie skłoni go do uiszczenia należności, pozostaje wniesienie pozwu do odpowiedniego sądu, czyli wejście na drogę postępowania sądowego.

Windykacja sądowa - w przypadku braku chęci współpracy ze strony zadłużonego kontrahenta, sprawa trafia do sądu. Kosztami takiego postępowania z zasady obciążany jest dłużnik. W przypadku prostej sprawy zaleca się skorzystanie z uproszczonego postępowania upominawczego lub elektronicznego postępowania upominawczego. To drugie umożliwia e-sąd, jedyna w Polsce tego typu instytucja, która ma swoją siedzibę w Lublinie. Następnie, gdy sąd wyda wyrok lub nakaz zapłaty, należy złożyć (zasadniczo do sądu I instancji, przed którym toczyła się sprawa) wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Dopiero otrzymanie takiej klauzuli umożliwia rozpoczęcie egzekucji komorniczej.

Istotny jest fakt, że to wierzyciel kieruje komornikiem w postępowaniu egzekucyjnym. Poprzez odpowiednie pisma przedsiębiorca powinien wskazać sposób przeprowadzenia windykacji, bazując na swojej wiedzy o majątku dłużnika. Zaleca się wybierać do tego zadania komorników o dużej skuteczności w egzekucji należności.

Nowe technologie ułatwieniem dla wierzyciela

E-sąd, czyli VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie powstał w 2010 roku i cieszy się coraz większą popularnością. Postępowanie elektroniczne jest dla wierzyciela rozwiązaniem korzystnym - wygodnym, tanim i stosunkowo skutecznym. Należy jednak pamiętać, że e-sąd zajmuje się tylko sprawami prostymi, a ich stan faktyczny nie może podlegać żadnej wątpliwości (istnienie długu musi zostać udokumentowane).

Ponadto, można w nim dochodzić roszczeń, które mają maksymalnie 3 lata. Brak jest natomiast ograniczeń co do kwoty długu.

Czas naszym przeciwnikiem

Niezwykle ważnym czynnikiem w procesie windykacji jest czas. Im szybciej rozpocznie się działania zmierzające do odzyskania należności, tym większa szansa na powodzenie. Pierwsze przypomnienie o konieczności zapłaty warto przekazać dłużnikowi już dzień po ustalonym terminie. Bierność wobec kontrahenta może prowadzić do przedawnienia sprawy, tym samym uniemożliwiając odzyskanie długu. Im dłużej zwlekamy z działaniami windykacyjnymi, tym więcej nas one kosztują.

Skuteczna pomoc w podejmowaniu działań windykacyjnych

Poszczególne etapy windykacji można przeprowadzić samodzielnie. Innowacyjny system vindicat.pl zapewnia, że każdy krok postępowania windykacyjnego online będzie podjęty w sposób zgodny z prawem, a proces windykacji stanie się klarowny i skuteczny. Vindicat.pl umożliwia przeprowadzenie windykacji polubownej przez skorzystanie z modułu negocjacji, upublicznienie danych dłużnika na giełdzie długów czy wysłanie dłużnikowi wezwania do zapłaty oraz windykacji sądowej, m.in. poprzez możliwość wygenerowania odpowiednich wniosków (np. egzekucyjnego) oraz wniesienie pozwu do sądu i e-sądu.

Jeżeli przedsiębiorca nie chce samodzielnie podejmować działań windykacyjnych, może skorzystać z usług kancelarii windykacyjnej Vindicat, której pracownicy w sposób profesjonalny zajmą się przejętą od przedsiębiorcy sprawą.

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: