Kwestie prawne eksportu towarów do Państw spoza Unii Europejskiej

  • 07.05.2018, 09:00
  • Grupa Tipmedia
Kwestie prawne eksportu towarów do Państw spoza Unii Europejskiej
Przepisy związane z transportem bardzo często ulegają zmianie. Nie ma znaczenia, z którego kraju eksportujemy towar, musimy doskonale zapoznać się z przepisami, które obowiązują w kraju, do którego planujemy eksportować towary. Warto przygotować się na wszelkie ewentualności, aby rzetelnie i sprawnie wywiązać się ze zobowiązań w stosunku do klienta, który zlecił nam eksport towaru do danego kraju.

Przepisy dotyczące eksportu towarów do krajów Unii Europejskiej są w miarę dobrze znane dzięki dostępowi do nich na stronach internetowych lub forach dotyczących tego tematu.Niestety przepisy związane z eksportem towarów do krajów spoza Unii Europejskiej są mniej znane i wiele bardziej trudno dostępne. Dlatego warto przed wykonaniem zlecenia zapoznać się z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi przepisów w danym kraju.

Eksport do Islandii jest właśnie jednym z tych zleceń, gdzie należy dokładnie zapoznać się z kwestiami prawnymi dotyczącymi tego zagadnienia. Islandia nie jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, dlatego będzie należało wykonać dużo więcej formalności z tym związanych.
Przede wszystkim każdy, kto chce zajmować się sprzedażą oraz eksportem towarów do tego kraju musi zarejestrować się podmiot gospodarczy jako spedytor. Rejestracje można przeprowadzić w bardzo prosty sposób przez internet.

Jeśli planujemy sprzedaż towarów z jakiegokolwiek państwa należącego do Unii Europejskiej do Islandii, należy pamiętać o tym, że w tym wypadku nie mają zastosowania przepisy dotyczące wolnego handlu w ramach tej struktury, gdyż Islandia nie jest po prostu członkiem tej organizacji, o czym wcześniej pisałem. Każdy towar wywożony z Polski jest więc towarem wywożonym z Unii Europejskiej, zostanie więc poddany kontroli celnej przez odpowiednie służby w Islandii.

Odprawa taka będzie przebiegała w wiele sprawniej, kiedy do tej czynności zatrudniony zostanie doświadczony spedytor, który wykona wszystkie sprawy formalne. Najwięksi, najbardziej profesjonalni przewoźnicy koszty związane z odprawą wliczają w całość swojej oferty. Samodzielne zajmowanie się tego typu formalnościami może doprowadzić do opóźnienia transportu lub innymi komplikacjami.

Bardzo ważną sprawą jest także to, co zamierzamy eksportować. Islandia posiada bardzo zaostrzone przepisy związane z przewozem zwierząt, a także produktów spożywczych. W takiej sytuacji warto zapoznać się z obszernymi i szczegółowymi wymaganiami, aby nie narazić się na nieprzyjemne sytuacje podczas trwania zlecenia, takie jak odesłanie towarów lub inne dodatkowe koszty.

Źródło: http://seacargoo.com/

Grupa Tipmedia
Podziel się: