Surowce tworzyw sztucznych – główne zastosowanie

  • 04.10.2019, 12:00
  • Grupa Tipmedia
Surowce tworzyw sztucznych – główne zastosowanie
Nie ma praktycznie gałęzi działalności człowieka, która nie wymagałaby użycia jakiegoś rodzaju tworzywa sztucznego. Potocznie wszystkie je nazywane są „plastikiem”, jednak trzeba wiedzieć, że powstają z różnych surowców. Jak można je stosować?

Jak powstaje tworzywo sztuczne

Najogólniej rzecz ujmując, tworzywo sztuczne to materiał, który powstaje w wyniku polimeryzacji. Ten proces polega na tym, że w specjalnym reaktorze polimeryzacyjnym cząsteczki mniejsze zwane monomerami, ( dajmy na to etylen lub też propylen), łączą się ze sobą i tworzą długie łańcuchy polimerowe. Powstałe polimery mają różne właściwości, wielkość i strukturę, co zależne jest od tego, jakiego rodzaju monomery zostały użyte podczas polimeryzacji. Polimeryzacja dzieli się zaś na polikondensację oraz na poliaddycję i wymaga użycia specjalnych katalizatorów. Do produkcji tworzyw sztucznych wykorzystuje się odpowiednie surowce, które są materiałami organicznymi poddawanymi specjalnej obróbce przez człowieka i surowce naturalne - celuloza, gaz ziemny, węgiel, czy ropa naftowa. Istnieje wiele rodzajów tworzyw sztucznych lecz podstawowy ich podział uwzględnia dwa ich typy. Termoplasty – tworzywa, które miękną w cieple by schłodzeniu stwardnieć (np. poliwęglan, polietylen czy polipropylen) i duroplasty, które raz uformowane twardnieją i nie zmieniają postaci pod wpływem ciepła (np. żywice poliestrowe, epoksyd). Żeby uzyskać pożądane właściwości do polimerów dodaje się odpowiednie dodatki. Tymi dodatkami są barwniki, napełniacze, plastyfikatory, antystatyki, dodatki przeciwścierne.

Surowce tworzyw sztucznych – rodzaje i przykłady

Tworzywa sztuczne bio-pochodne to tworzywa, których główny surowiec występuje w naturze. Głównie to tworzywa zawierające skrobię. Najczęściej wykorzystuje się je w produkcji opakowań. W przemyśle tekstylnym zaś odpowiadają za wytwarzanie włókien. Innymi tworzywami sztucznymi, ale za to szybko zyskującymi na popularności są tworzywa biodegradowalne. Biodegradowalne czyli takie, które całkowicie zostaną wchłonięte przez środowisko naturalne nie powodując jego skażenia. Tworzywa takie trafią do niego po uprzednim rozłożeniu przez mikroorganizmy. Zaletą tworzyw biodegradowalnych jest to, że mogą być przetwarzane przy pomocy technologii używanych to recyklingu innych tworzyw sztucznych a także mogą z nimi być w toku obróbki łączone. Doskonale sprawdzą się jako opakowania żywności i innych produktów, które są szybko zużywane. Tutaj znajdziesz jednego z dostawców tego typu tworzyw http://overlack.com.pl/produkty/branza-techniczna/. Inny przykład tworzyw sztucznego to tworzywo dla odmiany używane już od pięćdziesięciu lat wstecz a jest nim żywica epoksydowa. Żywica epoksydowa sprzedawana jest w postaci ciekłej lub stałej. Głównym jej zastosowaniem jest konserwacja. Żywicami epoksydowymi zabezpiecza się wnętrza pojemników, meble ogrodowe i inne elementy drewniane wystawione na działanie czynników środowiskowych jak i nawet kadłuby statków. Oto tylko kilka wybranych przykładów zastosowania tworzyw sztucznych wykonanych z różnych surowców.

Grupa Tipmedia
-Materiał Partnera
Podziel się: