Dlaczego warto skorzystać z leasingu zwrotnego?

 • 25.10.2019, 11:00
 • Grupa Tipmedia
Dlaczego warto skorzystać z leasingu zwrotnego?
Od kilku lat leasing stał się popularną formą finansowania, chętnie wybieraną przez polskich przedsiębiorców. Oprócz leasingu klasycznego, wyróżnia się zwrotny, który ma na celu przede wszystkim poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa. Na czym polega i dlaczego warto z niego skorzystać?

Na czym polega leasing zwrotny?

Leasing polega na przekazaniu przez firmę leasingową przedmiotu w użytek leasingobiorcy, w zamian za opłacanie comiesięcznych rat. Ich kwota zawarta jest w umowie. W przypadku leasingu zwrotnego pierwotnym właścicielem jest leasingobiorca. Tym samym jest on użytkownikiem i jednocześnie dostawcą. To on, na podstawie umowy cywilnoprawnej, sprzedaje środek trwały firmie leasingowej, po czym bierze przedmiot w leasing. W ten sposób dysponuje kwotą, za którą sprzedał daną rzecz, a jednocześnie użytkuje ją, płacąc miesięczne raty. Głównym celem leasingu zwrotnego jest zwiększenie kapitału obrotowego firmy za pomocą uwolnienia tzw. zamrożonych środków. Tak jak w leasingu klasycznym, wyróżnia się dwa rodzaje leasingu zwrotnego:

 • leasing operacyjny – wraz z podpisaniem umowy przedmiot staje się aktywem leasingodawcy. Jego zadaniem jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych,
 • leasing finansowy – przedmiot umowy staje się aktywem leasingobiorcy. Dzięki temu może on wrzucić w koszty uzyskania przychodu amortyzację przedmiotu.

Kto może skorzystać z leasingu zwrotnego?

Korzystają z leasingu zwrotnego, przedsiębiorca zyskuje wolne środki, które może wykorzystać na dowolne cele, w tym rozwój firmy. Ten rodzaj finansowania stanowi  doskonałe rozwiązanie w przypadku:

 • nowych firm, które mogą mieć problem z uzyskaniem kredytu bankowego. W ten sposób zdobywają środki, które pomogą w rozwoju firmy.
 • firm, które dysponują dużym majątkiem, ale nie mają gotówki np. na inwestycje czy zachowanie płynności finansowej. Dzięki leasingowi zwrotnemu mogą odblokować pieniądze, co często jest bardziej opłacalne niż wzięcie kredytu bankowego.
 • Firm, które mają problemy finansowe, a potrzebuje pieniędzy na działalność. Poprzez leasing zwrotny uzyskują środki finansowe, które mogą wykorzystać na poprawę sytuacji finansowej.

Leasing zwrotny obejmuje środki trwałe, które mogą być amortyzowane:

 • Pojazdy osobowe, ciężarowe i specjalistyczne.
 • Maszyny i urządzenia zakwalifikowane do środków trwałych.
 • Nieruchomości będące składnikiem majątku firmy.

Dlaczego warto skorzystać z leasingu zwrotnego?

Korzystanie z leasingu zwrotnego niesie za sobą wiele korzyści. Pozwala zrealizować zaplanowane inwestycje, a także przywrócić płynność finansową w sytuacji kryzysowej. Dzięki takiej opcji, firma nie jest zmuszona do zaciągnięcia kredytów ani pożyczek hipotecznych. Gdy sytuacja się ustabilizuje, przedmiot można wykupić. Ponadto, zawierając umowę leasingową, przedmiot umowy pozostaje na terenie firmy, co nie wpływa na przerwanie funkcjonowania firmy.

 • daje możliwość szybkiego powiększenia kapitału,
 • pozwala zachować ciągłość funkcjonowania firmy,
 • poprawia płynność finansową przedsiębiorstwa,
 • umożliwia ponowne włączenie przedmiotu w majątek firmy.
Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: